Complementair samenwerken voor een externe klant - Bedrijvencentrum Regio Kortrijk

Publireportage

“You never walk alone”zo klinkt het in de Broadway Musical “Carrousel” en zo is het ook in ons Bedrijvencentrum.  In een vorig artikel werd gewezen op de mogelijkheid - om als bedrijf gevestigd in een Bedrijvencentrum - zakelijke relaties te ontwikkelen met andere daar gevestigde bedrijven.

Er zijn echter ook andere samenwerkingsmogelijkheden waarvan we er ééntje willen belichten. In het Bedrijvencentrum Regio Kortrijk hebben twee bedrijven heel complementair samengewerkt om een externe klant te dienen. Het gaat over THEA milieuadvies, waarvan de zaakvoerder Luc Vandekerkhove een extern milieucoördinator is en Cool & Energy Consult, waarvan de zaakvoerder Jurgen Buckinx een ervaren consultant op het gebied van industriële koeling is.

Eén van de klanten van THEA milieuadvies had een probleem met de Milieuinspectie met betrekking tot de uitbating van de koelinstallaties en de toepassing van de strenge VLAREM II-reglementering. Zo moest een bepaalde koelinstallatie binnen één maand buiten dienst genomen worden. Voor het bedrijf in kwestie was dat zo goed als onmogelijk omdat de koelinstallatie een heel omvangrijk gedeelte van de opslagruimtes diende te koelen. Door de tussenkomst van Cool & Energy Consult zijn er bijkomende testen uitgevoerd op de koelinstallatie waarbij aangetoond werd dat de installatie ondertussen lekdicht gemaakt was. Bijkomend werd door Cool & Energy Consult een actieplan opgesteld waarbij er duidelijke afspraken gemaakt werden tussen het bedrijf en de erkende koeltechnicus. Dat alles heeft er toe geleid dat de Milieuinspectie de verdere exploitatie van de koelinstallatie heeft toegestaan.

Door de expertise te bundelen kon men dus een optimale oplossing aanbieden aan de klant tot tevredenheid van de klant en de dienstenverstrekkers. Een dergelijke win-win-win situatie is niet een alleenstaand voorbeeld. Het Bedrijvencentrum Regio Kortrijk creëert de omstandigheden via het organiseren van netwerkmomenten om bedrijven samen te brengen. Daardoor ontstaan bewust samenwerkingsmodellen tussen bedrijven waarvan de som 1 + 1 > 2 is.

Ontdek het Bedrijvencentrum

Meer over: Bedrijfsvastgoed, Retail
Thema: Actueel