“Dankzij Strategie & Groei heb ik nu een heldere kijk op de zaken”

Tim Veys is sommelier conseil – met Spirits by Design stookt hij op maat gemaakte gedistilleerde producten en alcoholvrije dranken. Met Albatross Liquor regelt hij de binnenlandse distributie. Ondertussen lonkt ook het buitenland en stort hij zich op de export van zijn producten. Kortom, Tim heeft veel op zijn bord liggen. Met Strategie & Groei hoopt hij om orde te scheppen in de complexe structuur binnen zijn ondernemingen.

Coach Karen merkt al tijdens het eerste gesprek dat Tim veel vogels in de lucht heeft maar weinig in de hand. “Hij is enorm gepassioneerd, maar kan moeilijk prioriteiten stellen. Hij wil alles tegelijkertijd en alleen doen. Mijn eerste advies was om per onderneming strikte doelstellingen te bepalen en daarop heeft Tim onmiddellijk ingespeeld.”

“Er zaten te veel diverse activiteiten onder Spirits by Design: ontwikkeling, productie, consultancy, export … Bovendien is doorheen de jaren mijn interesse verschoven van ontwikkeling naar export. Daarom richtte ik voor het luik ontwikkeling en productie een nieuwe firma op: Tailor Taste Distillery.”

Brengt een extra onderneming niet nog meer werk met zich mee? Volgens Karen niet. “Het schept net duidelijkheid. Bovendien gaf Tim aan dat hij zich wil focussen op export en consultancy met Spirits by Design. Daarom heeft zijn productmanager nu de leiding over Tailor Taste Distillery.”

Belang van goed timemanagement

Nu Tims activiteiten afgelijnd zijn, is het belangrijk dat hij zich leert concentreren op zijn taken. “We gingen met De Eisenhouwer-matrix aan de slag, waarmee we onderzochten welke taken prioritair zijn en welke net niet”, vertelt Karen. “Dat was voor Tim een heel leerrijke oefening.”

“Bovendien had ik dringend nood aan een betere manier van timemanagement. Eigenlijk ontbrak dat volledig, want ik wou alles doen én liet me nog snel afleiden ook”, zegt Tim lachend. “Zo stond mijn mailbox altijd open. Tja, dan kwam er een mail binnen en liet ik alles vallen om die te beantwoorden. Maar vaak leidde die mail tot nog meer mails, opzoekwerk, telefoontjes … En kwam ik niet meer aan mijn echte werk toe.”

Karen leert Tim hoe hij met timeboxing blokken tijd inplant per activiteit. Dat weerhoudt hem ervan om eindeloos bij een bepaalde activiteit te blijven hangen.

“Ik besefte toen hoe fijn het is om met iemand te sparren die buiten onze onderneming en activiteiten staat.” - Tim

Samenwerking verdiepen 

Tim betrekt ook zijn zakenpartner Thomas Geers bij het traject. Thomas heeft de leiding over Albatross Liquor voor de binnenlandse distributie van hun producten. Volgens Karen is Strategie & Groei de uitgelezen kans om elkaar beter te leren kennen. “We laten de ondernemers persoonlijkheidstesten afleggen. Daarbij komen vaak verrassende zaken naar boven. In het geval van Tim en Thomas gingen we op zoek naar hun verschillen, hoe ze elkaar daarin kunnen aanvullen en hun samenwerking versterken.”

“We durfden dieper ingaan op bepaalde onderwerpen omdat Karen ons daarin begeleidde. Ze daagde ons ook uit om verder te kijken dan onze neus lang is”, vertelt Tim. “Ik besefte toen hoe fijn het is om met iemand te sparren die buiten onze onderneming en activiteiten staat.”

Objectieve mening gevraagd

Op dit moment volgt Tim het traject Financieel Inzicht met Karen als coach. “Bij groei komen de nodige investeringen kijken. Zo stond een bedrijfspand te koop waarop ik mijn zinnen had gezet – 160 jaar oud, perfecte uitstraling en vlak bij mijn ouderlijk huis. Omdat ik wou vermijden dat ik vanuit emotie het pand zou kopen, schakelde ik Karen in om haar objectieve mening te vragen. Gelukkig bleek die positief.”

Karen heeft een lange carrière achter de rug in het bankwezen en weet dus hoe een kredietdossier een bankier echt kan overtuigen. “Vaak proberen ondernemers op het gevoel te spelen. Zoals Tim met dit pand. Maar het is niet omdat het voor hem emotionele waarde heeft, dat de aankoop ervan een goed idee is. Nu, in dit geval was het wél een goede investering. Ik heb Tim dan ook geholpen om de kredietaanvraag rond te krijgen. Met succes.”

Correcte beslissingen nemen

Tim is enthousiast over Strategie & Groei. “Het mooie is dat Karen ons nooit tot iets verplicht heeft. Eigenlijk stelde ze niets anders dan vragen waardoor we gingen nadenken waarmee we bezig zijn. Ze gaf ons advies en deed voorstellen. Maar wij namen wél de uiteindelijke beslissingen.”

“Ook over Financieel Inzicht ben ik nu al tevreden, al staan er nog heel wat uurtjes op de planning. Ik ken mijn financiën door en door … en toch is het interessant om iemand van buitenaf ernaar te laten kijken. Ik ben dus zeer benieuwd naar het verdere verloop.”

“Veel ondernemers werken heel hard waardoor ze vergeten om naar de toekomst te kijken”, weet Karen. “Met Strategie & Groei staan ze even stil en kijken ze vanop een afstand naar hun onderneming. Ze gaan dan keuzes maken vanuit een objectief standpunt. Doordat ze het traject volgen, zijn ze sneller geneigd om hun beslissingen uit te voeren.”

Over Financieel Inzicht wil ze ook graag nog iets zeggen. “Vaak staan ondernemers twijfelachtig tegenover bepaalde investeringen of de aanwerving van personeel. Ze vragen zich af of het haalbaar is, en dat is omdat ze hun cijfers niet goed kennen. In dit traject staan we daarbij wat langer stil. Zodat ondernemers zelf kunnen zien waarom er minder winst is, welke kosten erbij zijn gekomen, wat de invloed is van productieveranderingen op de cijfers … Op die manier volgen ze alles sneller op en kunnen ze ingrijpen waar nodig.”

Heb je nood aan een objectieve en professionele blik van buitenaf? Samen met de UNIZO-coach ga je op zoek naar het groeipotentieel van je onderneming tijdens Strategie & Groei.

Partnership met VLAIO: Samen voor sterk, ambitieus ondernemen

Vlaanderen mag best wat ambitieuzer zijn als het aankomt op ondernemerschap. We hebben nood aan meer starters, meer blijvers en meer groeiers.  Daarom wil Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) projecten op stapel zetten die ondernemers aanzetten tot, ondersteunen of begeleiden bij het ondernemen. Met de VLAIO partners bundelen we onze krachten en middelen. UNIZO maakt deel uit van een netwerk van initiatieven waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Samen gaan we voor #sterkondernemen!

Meer over: Begeleidingen