Dringend nood aan efficiëntere havenbeveiliging in Haven Zeebrugge

UNIZO ziet beveiligings- en schadekosten voor ondernemers oplopen en vraagt MBZ en Stad Brugge verantwoordelijkheid op te nemen

Ondernemersorganisatie UNIZO bezocht samen met enkele havenbedrijven gouverneur Carl Decaluwé. Aanleiding is het stijgende aantal incidenten (en bijgevolg ook het aantal schadegevallen en kosten) bij havenbedrijven door de huidige transmigratieproblematiek. UNIZO mengt zich bewust niet in het humanitaire debat, maar trekt aan de alarmbel omtrent de economische schade voor de Zeebrugse haven.

“Gouverneur Decaluwé telde vorig jaar 7020 arrestaties. De actualiteit leert ons dat januari 2019 zeker geen betere maand werd dan januari 2018. Deze trend baart ons grote zorgen, en bij uitbreiding de hele haven” zegt Hendrik Vermeulen, voorzitter UNIZO Brugge.
“Een transportbedrijf liet mij weten in 2018 ongeveer 350 concrete schadegevallen te hebben, waarbij telkens vrachtwagens werden beschadigd, nadien werd de lading geheel of deels vernietigd, eindklanten die schadeclaims indienen… om nog maar te zwijgen over de stijgende premies die verzekeringsmaatschappijen aanrekenen. Kortom: de havenbedrijven worden ongewild op kosten gejaagd die in hun totaliteit al snel oplopen tot honderdduizenden euro’s. Ze staan met hun rug tegen de muur en kunnen enkel maar ondergaan… en daarbovenop zien ze op korte termijn geen beterschap, integendeel.”

Haven Zeebrugge hinkt achterop qua beveiliging
Steve Ronse (voorzitter UNIZO West-Vlaanderen): “De haven van Zeebrugge hinkt toch achterop op het vlak van efficiënte beveiliging in vergelijking met nabijgelegen havens (bv. Calais). Het aantal transmigranten neemt ook toe de voorbije maanden en de pogingen om in het VK te geraken worden driester. Het gevaar schuilt erin dat wanneer havenbedrijven op korte termijn geen grootschalige veiligheidsinspanningen kunnen aantonen, hun klanten de goederenstroom simpelweg durven verleggen naar andere, veiligere havens. Bedrijven vragen bv. al lang naar een beveiligde parking met voldoende voorzieningen in de achterhaven van Zeebrugge, en dit ver genoeg van de terminals. Bruno Safe Parking (Genk) is een schoonvoorbeeld kwestie van beveiligde parking.

Gouverneur Decaluwé liet uitschijnen dat er al geruime tijd een plan op tafel ligt van 30 miljoen euro om de Haven van Zeebrugge extra te beveiligen. Toenmalig minister van binnenlandse zaken Jan Jambon, bekwam zelfs een mogelijke bijdrage van vijf miljoen euro vanuit het VK, maar de politieke impasse in zowel België als aan de andere kant van de Noordzee, doen hier vandaag geen goed aan.
En de vooruitzichten geven ondernemers niet veel moed:
o Het aantal schadegevallen (aan bv. trucks, omheiningen,…) blijft zorgwekkend stijgen
o De vluchtelingenstromen zijn veranderd en extra toegankelijker richting Zeebrugge (rechte lijn vanuit Spanje, Le Boulou, Perpignan,...)
o België kent een regering in lopende zaken
o Het VK zit volop in een Brexit-discussie
o Bij MBZ (Maatschappij Brugse Zeehaven) is de voorzitterswissel pas gepland in maart, dan neemt Dirk De fauw het over van Renaat Landuyt als nieuwe burgemeester van Brugge.

Regisseursrol voor MBZ
Hendrik Vermeulen (voorzitter UNIZO Brugge): “Ondernemers investeren vandaag honderdduizenden euro’s uit eigen zak, het betreft individuele initiatieven terwijl er net nood is aan een gecoördineerde,
algehele beveiliging van de haven aangestuurd door het havenbestuur. We hebben vernomen dat er bij het havenbestuur al geruime tijd een beveiligingsplan ten bedrage van 30 miljoen euro op tafel ligt, nota bene goedgekeurd door Het Crisiscentrum. Het betreft o.a. een cameraschild met een centrale meldkamer. Blijkbaar is het enkel nog het startschot dat, ondanks de hoogdringendheid, op zich laat wachten.”

“De ondernemersorganisatie trekt aan de alarmbel en wil dat er qua beveiliging een versnelling hoger geschakeld wordt zodat de bedrijven het hoofd kunnen bieden aan het toenemend aantal incidenten
van inbraak, inklimming en ladingschade. UNIZO ziet hier absoluut een verantwoordelijkheid en regisseursrol weggelegd voor MBZ als havenbestuur. Aangezien Stad Brugge hoofdaandeelhouder is van de organisatie, moet ook de Stad hier dringend een prioriteit van maken en de nodige financiële middelen voorzien!” Vermeulen meent tevens dat de economische gevolgen van de transmigrantenproblematiek verdrongen wordt door het humanitaire aspect. “Een humane begeleiding van transmigranten mag, maar de economische gevolgen die immens zijn, mogen niet onderbelicht blijven” klinkt het.

“Vanaf maart (n.a.v. wissel voorzitterschap) vragen we vanuit UNIZO een constructief onderhoud met Dirk De Fauw en Joachim Coens (MBZ). We zullen dit uiteraard niet alleen doen, we moeten de krachten bundelen met de andere organisaties die opkomen voor de haven zoals APZI en VOKA” aldus Vermeulen.

Meer info?
Hendrik Vermeulen, voorzitter UNIZO Brugge, hendrik.vermeulen@unizo.be, 0496 53 54 40
Brecht Clyncke, regioverantw. UNIZO Noord-West-Vl., brecht.clyncke@unizo.be; 0472 68 70 35