Duaal leren - het combineren van werken en leren

Boeiend gesprek met ‘ambassadeur’ Carl Devos,  politicoloog en lobbyist aan UGent

Vandaag een boeiend ontbijtgesprek gehad met Carl Devos die sinds enige tijd naast professor Politicologie ook ‘ambassadeur’ is van de UGent in onze provincie. Eigenlijk komt het er vooral op neer om met de belangrijkste maatschappelijke spelers én het ondernemersveld betere relaties uit te bouwen. We juichen dit toe, met een kleine kanttekening weliswaar.  Voor West-Vlaamse ondernemers is het vooral belangrijk dat er geen te grote uitstroom van menselijk kapitaal is naar andere provincies, en dit om de instroom van goede geschoolde arbeid op niveau te kunnen houden. Daarom zijn innovatieve, ondernemersgerichte opleidingstrajecten in West-Vlaanderen zo belangrijk. Een goede uitstroom uit de hogescholen in eigen provincie is zo belangrijk omdat de arbeidskrapte in West-Vlaanderen enorm piekt, en wellicht ook niet snel zal dalen..  In dat kader verwelkomt UNIZO dan ook de vandaag goedgekeurde stages en aanlooptrajecten naar het duaal leren. Daarmee combineren jongeren werken én leren en hoopt het onderwijs de kloof tussen onderwijs en het bedrijfsleven te verkleinen.  Een grote instroom van gemotiveerde jongeren met de juiste attitude en talenten in het duaal leren is erg belangrijk, zowel voor de ondernemers, de jongeren zelf als voor de arbeidsmarkt.

 

Meer over: Nieuw in 2018
Thema: Actueel