Eindejaarsbevraging UNIZO West-Vlaanderen: 3 op 4 West-Vlaamse ondernemers positief over 2015

De West-Vlaamse ondernemers blikken positief terug op 2015. Toch ligt de financiële en economische crisis volgens hen niet definitief achter ons. Ook in 2016 zal dit niet het geval zijn. Dat blijkt uit de eerste eindejaarsbevraging die UNIZO West-Vlaanderen uitvoerde bij een heterogene groep van ruim 100 West-Vlaamse ondernemers. De uitdagingen blijven evenwel groot. De West-Vlaamse ondernemers zijn veerkrachtig en zullen de uitdagingen, in het belang van onze economie en welvaart, aan gaan.     

60,9 % van de bevraagde ondernemers blikt positief terug op 2015. 14,1 % is zelfs zeer positief. Slechts 4,7 % blikt negatief terug en geen enkele ondernemer zeer negatief. Directeur UNIZO West-Vlaanderen Frederik Serruys: “We kunnen gerust stellen dat de West-Vlaamse ondernemers positief terugblikken op ondernemersjaar 2015. Dat strookt ook met de nationale KMO-barometer die, met 100,9 punten, op het hoogste peil in vijf jaar staat. Het positieve straalt zich ook af op de uitgevoerde aanwervingen. Bijna de helft (48,4 %) verrichtte in 2015 één of meerdere aanwervingen.”

Toch is slechts 21,9 % de mening toegedaan dat de financiële en economische crisis definitief achter ons ligt. 57,8 % denkt dat de crisis nog steeds niet volledig voorbij is. Ook voor komend kalenderjaar verwacht 65,4 % geen definitief herstel. 9,6 % ziet de toekomst positiever tegemoet en verwacht wel volledig herstel in 2016.

Ondanks de pessimistische herstelverwachtingen zien de West-Vlaamse ondernemers 2016 positief tegemoet. 42,2 % denk dat komend jaar beter zal zijn, 43,8 % gelijkaardig aan afgelopen jaar en slechts 14,1 % slechter. 36,5 % voorziet nu reeds één of meerdere aanwervingen in komend kalenderjaar. Toch zijn veel ondernemers ongerust. Maatregelen zoals de kilometerheffing en nieuw ingevoerde lokale ondernemersbelastingen zorgen voor grote onzekerheid.

Frederik Serruys: “Ondernemers zijn veelal dromers maar bovenal realisten. Men is positief. Toch is definitief economisch herstel volgens hen niet voor morgen. Het blijft dus zaak om het pril herstel niet te fnuiken en verder te stimuleren. De taxshift is hiervan een goed voorbeeld en kan op de appreciatie van onze West-Vlaamse ondernemers rekenen. Maar we moeten verder durven gaan.  Zo zijn bijvoorbeeld de kosten voor administratieve verplichtingen voor alle zelfstandigen, geraamd op 4,95 miljard euro. Dalen de administratieve lasten met 30%, dan betekent dat een lastenverlaging van bijna 1,5 miljard euro. Dit zou na de taks shift een tweede belangrijke lastenverlaging opleveren die de hele economie ten goede komt.”