Filezwaarte in West-Vlaanderen neemt toe.

één op vier West-Vlaamse bedrijven ondervinden veel tot redelijk veel last van files

 
De filezwaarte op de snelwegen die in West-Vlaanderen liggen, neemt verder toe. Sinds 2011 is er een globale stijging van de filezwaarte merkbaar. Dat besluit UNIZO West-Vlaanderen op basis van de indicatoren van het Vlaams Verkeerscentrum. Volgens de werkgeversorganisatie is het bijgevolg logisch dat één op vier West-Vlaamse bedrijven veel tot redelijk veel last ondervinden van files.

Directeur UNIZO West-Vlaanderen, Frederik Serruys: "Door files lopen bedrijven klanten mis, werknemers geraken niet tijdig op het werk, leveringen of bestellingen komen te laat aan,... Files hebben bijgevolg een grote impact op de efficiëntie van bedrijven. Maar ook op de economie. Naar schatting vloeit jaarlijks 1 procent van het BBP, ofwel zo'n 4 miljard euro, naar de kosten voor de files.”

Uit een bevraging van UNIZO bij 989 KMO’s blijken 4 op 10 Vlaamse ondernemingen zich zorgen te maken over de files. Vooral KMO’s in Antwerpen en Vlaams-Brabant ondervinden veel last. West-Vlaamse bedrijven ondervinden het minst last. Toch geeft één op vier West-Vlaamse bedrijven aan veel tot redelijk veel last te ondervinden.

 Fileproblematiek_Vlaamse_KMO s

UNIZO West-Vlaanderen berekende de filezwaarte voor de snelwegen die in West-Vlaanderen liggen. Hiervoor werden de E403, E17, E40 (A10 en A18) en A19 in beide richtingen in rekening gebracht:
 

 

Filezwaarte op weekdagen in kilometeruur

2011       

46.74

2012

66.25

2013

79.27

2014

85.44

2015

91.91

Bron: Verkeersindicatoren Vlaams Verkeerscentrum

Frederik Serruys: “Bedrijven proberen wel creatief met het fileleed om te gaan, door bijvoorbeeld werknemers van in de omgeving aan te werven, flexibele werktijden, of zelfs van locatie te veranderen. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat bedrijven delokaliseren omwille van een onvoldoende ontsloten weggennet. De weginfrastructuur moet de bedrijven tegemoet komen en niet andersom.”
 
De aanleg van de A11, die voor een vlotte verbinding moet zorgen tussen het Brugse binnenland en Zeebrugge, is uiteraard een goede zaak. Maar volgens UNIZO West-Vlaanderen is er nog steeds veel werk aan de winkel. Zo is een structurele oplossing voor de ontsluiting van de westhoek en de westkust noodzakelijk. De mobiliteitsproblemen zijn niet enkel nefast voor de bedrijven maar ook voor het toerisme. Een belangrijke bron van inkomsten voor de regio. De organisatie heeft hierover binnenkort een overleg met het kabinet van Minister van Mobiliteit Weyts.

De ondernemersorganisatie verwijst ook naar de stijgende problemen bij het binnenrijden van onze West-Vlaamse steden. Willen we deze stadskernen leefbaar houden voor de handelszaken zijn hier eveneens dringende ingrepen noodzakelijk.

Meer over: Steunmaatregelen, Mobiliteit