Gudrun Bekaert nieuwe voorzitter UNIZO Kortrijk

Een nieuwe fase breekt aan bij UNIZO Kortrijk nu Dirk Dupont zijn voorzitterschap neerlegt en lijsttrekker wordt voor de politieke beweging Kortrijk Vooruit. Zijn plaats wordt ingevuld door Gudrun Bekaert, medezaakvoerder van Descaplant op de Doorniksewijk in Kortrijk en voordien secretaris van UNIZO Kortrijk. Zij werd op de bestuursvergadering unaniem verkozen en wordt de eerste vrouwelijke voorzitster van UNIZO Kortrijk. Gudrun Bekaert maakt al vele jaren dienst uit van het bestuur en weet wat reilt en zeilt bij de ondernemers, tot voor nieuwjaar bevond haar zaak zich nog in de werken op de Doorniksewijk.

Verder gaan als bestuurslid

Dirk Dupont was drieënhalf jaar voorzitter en blikt terug op enkele mooie momenten: “Het was een hele eer om drieënhalf jaar voorzitter te mogen zijn en ik moet benadrukken dat ik in UNIZO Kortrijk een hechte en ondernemende bestuursploeg terugvond. Doorheen de jaren konden we enkele mooie zaken realiseren, zo brachten we ondernemers en beleid dichter bij elkaar via het ontbijt met de burgemeester in de Budafabriek. Verder kon ik ook meerdere succesvolle edities van Super Shopping Kortrijk meemaken en slaagden we erin om een charter af te dwingen waardoor de Rijselsestraat enkele jaren geleden niet volledig werd afgesloten. Er is uiteraard nog werk aan de winkel, maar ik blijf actief als bestuurslid om verder aan de kar te trekken.” 

Verder bouwen op wat al bestaat
Kersvers voorzitster Gudrun Bekaert runt bloemenzaak Descaplant op de Doorniksewijk, samen met haar man Danny Descamps staat ze in voor de dagelijkse leiding en de aansturing van het personeel. Gudrun Bekaert is sinds 2012 actief in het UNIZO-bestuur en was tot voor kort secretaris, daarvoor wordt nu een opvolger gezocht. Gudrun Bekaert: “Ik wil graag verder bouwen op wat reeds bestaat. We hebben een hechte bestuursploeg waarin iedereen aan hetzelfde zeel trekt, dit zijn 16 ondernemers die zich vrijwillig engageren om Kortrijk nog ondernemersvriendelijker te maken.”

Komende jaren wil Gudrun Bekaert bruggen bouwen tussen ondernemers via netwerkevents en bedrijfsbezoeken. Gudrun Bekaert: “De Kortrijkse ondernemers hebben heel wat in hun mars, daarom wil ik met onze organisatie nog meer ter plaatse gaan en die mensen een forum geven. Verder wil ik er met het bestuur op constructieve wijze voor zorgen dat de stem van de ondernemer nog meer klinkt tot in het stadhuis. Het beleid is zich soms te weinig bewust van de impact van hun beslissingen op ondernemingen, er is veelal te weinig gedragenheid”, aldus de nieuwe voorzitster.  

De komende maanden maakt UNIZO Kortrijk werk van zijn ondernemersmemorandum, dat in mei zal worden voorgesteld. Vanaf dan trekt de organisatie naar de politieke fracties, zodat zij weten wat leeft bij de ondernemers en hun partijprogramma’s hieraan kunnen aanpassen. “We zullen met enkele zeer duidelijke boodschappen en voorstellen komen”, besluit Gudrun Bekaert.

Wat is UNIZO Groot-Kortrijk?
UNIZO verenigt in Kortrijk ongeveer 800 ondernemers, mensen die op risico van eigen middelen een onderneming leiden, al dan niet met personeel in dienst. Groot-Kortrijk telt zes UNIZO besturen: UNIZO Bellegem, UNIZO Bissegem, UNIZO Heule, UNIZO Kortrijk, UNIZO Marke en UNIZO Kortrijk-Zuid (Aalbeke, Bellegem, Kooigem, Rollegem). Elk UNIZO-bestuur telt 10 tot 20 ondernemers, dat maakt dat in totaal ruim 70 ondernemers uit Kortrijk bestuurslid zijn van een UNIZO-bestuur. Zij vergaderen maandelijks en bepalen op die vergadering standpunten, organiseren opleidingen of leggen bedrijfsbezoeken/netwerkevents vast. Elk jaar gaan in Kortrijk ongeveer 40 UNIZO-events door, zowel voor starters, groeiers, KMO’s als mensen die hun zaak willen overlaten.