Handel in kleinere gemeenten onder druk

UNIZO West-Vlaanderen nodigde donderdagavond 18 juni 2015 de West-Vlaamse schepenen voor lokale economie en de verantwoordelijke ambtenaren uit. Samen met enkele bestuursleden en medewerkers van UNIZO stonden zij stil bij de toekomst van lokale handel in de provinciale steden en gemeenten.

Deze lokale handel staat immers steeds meer onder druk met grote winkelleegstand tot gevolg. Voor de ondernemersorganisatie is deze thematiek een absolute topprioriteit.

Vooral kleinere gemeenten staan onder druk. Dat blijkt uit de studie ‘detaillhandel in Vlaanderen’ van Idea Consult. Voor West-Vlaanderen kampen Koksijde, Ardooie en Vleteren met een winkelleegstand (in % winkelvloeroppervlakte) boven de 15 % gevolgd door Gistel, Hooglede en Blankenberge die te maken hebben met een winkelleegstand boven de 12%.

Directeur UNIZO West-Vlaanderen Frederik Serruys: “De twee belangrijkste redenen voor de grote winkelleegstand zijn de concurrentie van grote projecten en de opkomst van e-commerce. Het aandeel van winkelketens in West-Vlaanderen steeg van 2008 tot 2014 met 7,1 % tot 20,9 %. De e-commerce maakt op zijn beurt reeds 6 % van de Belgische retailhandel uit. We mogen ervan uitgaan dat dit aandeel in de toekomst verder zal stijgen. We moeten hieraan de nodige aandacht besteden.”

Het betreft geen louter West-Vlaamse uitdaging. Ook de andere Vlaamse provincies kampen met gelijkaardige vaststellingen. Vandaar stelt UNIZO in het najaar het project Retail 2020 voor. Met het project wil de ondernemersorganisatie antwoorden formuleren op deze nieuwe realiteit in de retailwereld. Focus op een nieuwe invulling van de lokale centra in de vorm van bedrijvige kernen kan een mogelijkheid zijn. Kernen die niet louter focussen op handel maar evenzeer op diensten en woongelegenheden alsook evenzeer aandacht hebben voor het aspect ‘beleving’. 

Frederik Serruys: “Lokale besturen kunnen heel wat initiatieven nemen om het tij alsnog te doen keren en de winkelleegstand tegen te gaan. Naast aandacht voor ruimtelijke ordening, mobiliteit en parkeerbeleid zijn er ook ‘originelere’ maatregelen mogelijk. Denken we maar aan de ingevoerde leegstandsubsidie in Blankenberge of initiatieven als Kortrijk zaait en Veurne kweekt.”