Helft van de badplaatsen zal regelgeving op nachtwinkels aanpassen

UNIZO West-Vlaanderen pleit voor overleg met alle lokale handelaars

Lokale besturen kunnen nachtwinkels beperkingen opleggen betreffende sluitingsuur. Door een lacune in de federale wetgeving was dit niet mogelijk voor nachtwinkels gelegen aan de kust en in toeristische gebieden. Vaak ging het gebrek aan regelgeving gepaard met een wildgroei aan nachtwinkels en soms overlast tot gevolg. Door een recente aanpassing van de regelgeving kunnen lokale besturen aan de kust en in toeristische gebieden vanaf heden ook sluitingsuren voor nachtwinkels opleggen. Uit een bevraging van UNIZO West-Vlaanderen blijkt dat vijf van de tien badplaatsen hiervan gebruik zullen maken. Volgens de organisatie is het belangrijk dat aanpassingen in overleg met de lokale handelaars gebeuren.

In badplaatsen en steden en gemeenten die erkend zijn als toeristisch centrum is er een toevloed aan 'nachtwinkels' die zichzelf niet met een uithangbord kenbaar maken als nachtwinkel waardoor ze de wettelijke (federale en lokale) reglementering rond nachtwinkels kunnen omzeilen en 24/24u en 7/7d kunnen openen, geen vergunning aanvragen, geen vestigings- of uitbatingstaks betalen, etc. Het gevolg was veelal een wildgroei aan nachtwinkels. Soms gaat de concentratie ervan gepaard met overlast. “Als UNIZO staan we positief tegenover de mogelijkheid om ook nachtwinkels sluitingsuren op te leggen. Overlast is immers nefast voor het toerisme. Daarnaast zullen de schijn-nachtwinkels hierdoor verdwijnen waardoor de wildgroei aan banden wordt gelegd en de ‘echte’ nachtwinkels over blijven. Winkels moeten in dit systeem immers een duidelijke keuze maken tussen ‘dagwinkel’ of ‘nachtwinkel’. Toch mag de mogelijkheid geen aanleiding geven tot pestmaatregelen voor deze categorie ondernemers. De betrokken lokale besturen moeten zich ook bewust zijn van de meerwaarde van nachtwinkels, als een aanvulling op de ‘dagwinkels’. Denken we bijvoorbeeld aan het kopen van een fles wijn op een warme zomeravond.” Aldus Frederik Serruys, directeur UNIZO West-Vlaanderen.   

De nieuwe tekst geeft aan badsteden en aan de toeristische centra de bevoegdheid om naar eigen noden beperkingen op te leggen aan de openingsuren voor winkels op hun grondgebied. Die wijziging is mogelijk, maar is geen verplichting. Het is aan elke gemeente zelf om die afweging te maken.

Verschillende West-Vlaamse besturen bekijken de mogelijkheid om nachtwinkels beperkingen op te leggen. Van de 10 badplaatsen zullen zeker vijf een wijziging doorvoeren, 2 besturen nemen het in overweging en 3 zullen niet van de mogelijkheid gebruik maken. UNIZO pleit alvast voor een voorafgaand overleg van de betrokken steden en gemeentes met alle betrokken handelaars, aangezien de nieuwe reglementen op alle lokale winkels van toepassing zullen zijn.

Meer over: Nachtwinkel, Openingstijden
Thema: Juridisch