Krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt neemt verder toe.

Volgens VDAB en UNIZO West-Vlaanderen kunnen ook West-Vlaamse bedrijven bijkomende inspanningen leveren om nieuwe medewerkers aan te werven.

Vandaag, donderdag 20 april 2017, is ‘dag van de medewerker’. Voor veel West-Vlaamse bedrijven is de zoektocht naar nieuwe medewerkers evenwel niet evident. Zij worden al geruime tijd geconfronteerd met de krapte op de arbeidsmarkt. UNIZO West-Vlaanderen en VDAB maakten tijdens een persmoment nieuwe cijfers voor 2017 bekend. Hieruit bleek de arbeidskrapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt verder toe te nemen. Al zijn er duidelijke regionale verschillen.

Eind maart telt West-Vlaanderen 30.101 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 1.208 of 3,9% minder dan vorig jaar. West-Vlaanderen heeft bovendien de laagste werkloosheidsgraad van alle provincies (5,5%  t.o.v. 7,1% gemiddeld in Vlaanderen). Daartegenover staat dat VDAB West-Vlaanderen de laatste twaalf maanden 41.835 vacatures ontving (in het Normaal Economisch Circuit zonder uitzendopdrachten, exclusief vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat betekent een stijging van 33,5% tegenover het jaar voordien. Eind maart 2017 waren er nog 6.397 openstaande vacatures. Door de sterke daling van het aantal werkzoekenden en de sterke stijging van het aantal jobs neemt de krapte op de arbeidsmarkt verder toe. West-Vlaanderen kent een zeer krappe interne arbeidsmarkt met in 2016 gemiddeld 5,5 werkzoekenden per openstaande vacature. Dit maakt dat werkgevers het vaak moeilijk hebben om vacatures in te vullen

Tom Houthoofd, Haki Izegem: “We werken op dit moment met ongeveer 35 medewerkers maar we zijn nog op zoek naar een ateliermedewerker en verschillende plaatsers. Spijtig genoeg is het ontzettend moeilijk om goede krachten aan te trekken.  We kunnen onze activiteit noodgedwongen niet verder uitbreiden.

UNIZO West-Vlaanderen en VDAB wijzen er op dat de arbeidskrapte nu eenmaal een realiteit is waarmee bedrijven zo goed mogelijk moeten proberen om te gaan. Uiteraard hebben de verschillende overheden hier een belangrijke verantwoordelijkheid. Maar ook bedrijven kunnen initiatieven nemen om de arbeidskrapte het hoofd te bieden:   

  • Open staan voor ‘andere’ medewerkers (ouderen, werkzoekenden met migratie-achtergrond, mensen met beperkingen, Walen, Fransen,…)
  • Beroep doen op de ondersteuning van VDAB. De organisatie werkt aan een maatgerichte oplossing (veelal gratis!) en het aanmelden van vacatures is een eerste belangrijke stap.
  • Employer branding: zet de onderneming ook als werkgever in de kijker. Vooral kleine ondernemingen hebben hier weinig aandacht voor.       

VDAB en Unizo werken daarom zelf ook samen in het project Jobstap. Jobstap is een lerend netwerk waarbij KMO’s tijdens een viertal sessies ondersteund worden in hun personeelsbeleid, onder andere door hen te begeleiden in het opstellen van kwalitatieve vacatures, hen technieken aan te leren om competenties te herkennen bij potentiële werknemers, een goed en realistisch beeld te geven over de lokale arbeidsmarkt en hen te leren zichzelf te profileren als aantrekkelijke werkgever.

Meer over: Personeel
Thema: Personeel