Laat je horen! Ondernemers aan het woord

UNIZO is er voor Ondernemers, maar evenzeer door Ondernemers.

Vooral in dat kader willen wij u, ondernemer bij uitstek, ook graag het forum geven bij gesprekken die UNIZO West-Vlaanderen heeft met politici, overheidsinstanties en stakeholders van het ondernemerschap in West-Vlaanderen.

Wij hebben alvast een aantal overlegmomenten ingepland op dewelke u als ondernemer van harte welkom bent. Deze gesprekken worden ingeleid en voorbereid door de West-Vlaamse UNIZO-medewerkers. Een aanvulling vanuit het werkveld is daarbij een grote meerwaarde. U bent dan ook van harte welkom:


20 juni | Ronde Tafel Toerisme

Deze ronde tafel zal focussen op de “Bedrijvige Kernen” en de rol van het toerisme in deze kernen. West-Vlaanderen is een toeristische provincie bij uitstek. Hoe kunnen wij die troeven nog meer uitspelen in de vele kernen van onze steden en gemeenten. Omgekeerd bekijken we ook hoe aantrekkelijke kernen van steden en gemeenten kunnen bijdragen tot een toeristische meerwaarde. Kunnen steden en gemeenten hierin samenwerken? Wat kan de rol van de horeca zijn in dat verhaal? Moeten wij sportieve of culturele events meer promoten bij de vele buitenlandse toeristen die onze provincie aandoen. Tal van vragen bij dewelke uw input als ondernemer van groot belang is. De thematieken worden in twee workshop uitgediept, met name de Kust enerzijds en het binnenland anderzijds.

Zijn aanwezig namens de provincie en Westtoer: gedeputeerde Franky De Block en directeur Westtoer Stefaan Gheysen. Namens UNIZO zijn aanwezig Luk Collet en Mien Gillis van UNIZO Nationaal, Algemeen directeur Frederik Serruys en Manu De Meester en Kevin Defieuw voor het luik belangenbehartiging.

Praktisch:

Maandag 20 juni - 14 uur
Westtoer, Koning Albert I-laan 120 te 8200 Brugge.
Deelname is gratis.
Inschrijven bij manu.demeester@unizo.be. Liefst voor donderdag 16 juni aanstaande.


27 juni | Ontbijtvergadering met de VDAB

Wij zullen het voornamelijk hebben over de West-Vlaamse arbeidsmarkt, de huidige problemen hierbij en vooral de vele uitdagingen. Hoe kunnen we de vraag beter doen aansluiten bij het aanbod. Ook hier is uw input als ondernemer van groot belang en reserveren wij heel graag een aantal plaatsen voor ondernemers.

Namens de VDAB zullen de Algemene directeur Robert De Clercq en de West-Vlaamse marktanalist aanwezig zijn. Voor UNIZO zijn alvast Algemeen directeur Frederik Serruys en Manu De Meester en Kevin Defieuw namens de belangenbehartiging aanwezig.

Praktisch:

Maandag 27 juni -  8  tot 10 uur, met ontbijt,
UNIZO-kantoren, ’t Zand 20 te Brugge.
Deelname is gratis
Inschrijven bij manu.demeester@unizo.be.


12-13-14-15 september | Ontbijtvergadering met de West-Vlaamse parlementairen

Naar jaarlijkse traditie houdt UNIZO begin september, net voor de start van het parlementair werkjaar ontbijtgesprekken met de West-Vlaamse parlementairen.
Twee jaar terug behandelden wij de UNIZO-prioriteitennota. Vorig jaar konden de politieke partijen en hun verkozenen hun werkpunten voorstellen. Dit jaar debatteren wij per thema.
Volgende thema’s zullen zodoende aan bod komen: innovatie & technologie, ruimtelijke ordening, mobiliteit en kernversterkend beleid.

Praktisch:

De ontbijtgesprekken zullen in diezelfde volgorde doorgaan in de regio Zuid West-Vlaanderen op maandag 12 september, regio Noord West-Vlaanderen op dinsdag 13 september, regio Westhoek op woensdag 14 september en afsluitend in de regio Midden West-Vlaanderen op donderdag 15 september.
We starten telkens om 8 uur om rond 10 uur af te sluiten. Er is ook telkens een ontbijt voorzien.
Inschrijven of verdere info bij manu.demeester@unizo.be

Meer over: Personeel, Toerisme
Thema: Actueel