Loepzuiver

Crisissen. Ze werken als een loep, vergroten alles uit. En hoe langer ze duren, hoe intenser de vergrotingsfactor wordt. Plots zijn alle ogen op jou gericht. Als ondernemer, als beleidsmaker, als organisatie, als mens. Net die extra druk en verantwoordelijkheid in crisistijd brengt het slechtste, maar ook het beste naar boven.

Als ondernemer
•    Sommige ondernemers blijken niet opgewassen tegen een noodsituatie. Hebben nauwelijks financiële marge, ook al zijn het gevestigde waarden en lucratieve ondernemingen (of werden ze net daardoor in slaap gewiegd?). Kunnen amper om met een veranderende omgeving, laat staan als die plots supersonisch snel gaat. Iets met kaf en koren.
•    Meer dan ooit, zien we ook prachtige verhalen van écht entrepreneurship. Ondernemers bij wie de maatregelen het enigszins mogelijk maken, gaan de uitdaging aan om hun leveringen, producten of diensten, klantenbestand én distributiekanalen tegen het licht te houden. Ze gaan creatief aan de slag met hun businessplan, stampen samenwerkingen uit de grond, zetten online diensten op poten, nemen initiatieven voor lokale e-commerce, … Kortom, hartverwarmend veel om op te noemen.

Als beleidsmaker
•    De typische wildgroei aan werkgroepen, taskforces, comités en andere cenakels waar complexe of onpopulaire beleidsmateries in geparkeerd worden in dit land viert hoogtij. Naast de federale volmachtenregering (13 ministers), met een additionele 'superkern' (4 ministers en 10 partijvoorzitters), werd de Nationale Veiligheidsraad geïnstalleerd (16 personen, hoofdzakelijk politici) waarrond vijf extra adviesraden zweven: de RAG, RMG, ERMG, GEES en taskforce WZC (in totaal 27 leidende experten en een rits medewerkers). En ieder van hen is verbijsterd als de besluitvorming en communicatie krakkemikkig verlopen.
•    Veel lokale besturen en het provinciale beleidsniveau tonen in West-Vlaanderen de weg, spelen binnen hun bevoegdheden kort op de bal en vormen een voorbeeld van daadkracht en visie. #ikbestuurlokaal, met rechte rug en kin omhoog!

Als ondernemersorganisatie (ik noem geen namen…)
•    Sommige ondernemersverenigingen toeteren luid op sociale media en vragen, eisen, briesen dat iedereen aan het werk moet blijven… maar zetten zelf het gros van hun eigen personeel met ingang van de lockdown op non-actief.
•    Andere mobiliseren alle medewerkers, beantwoorden in 10 dagen tijd 40.000 van jullie vragen en zijn volop bezig met een toekomstgericht herstelplan. Door belangenbehartiging van het lokale niveau tot de federale Groep van Tien, met up-to-date informatieverstrekking, met gerichte post-corona begeleidingen en via digitale ondernemersnetwerken.

Als mens
•    Verklikkers bellen zó fanatiek de kustpolitie om vermeende tweedeverblijvers aan de schandpaal te nagelen dat de controleurs – die bijna altijd van een kale reis terugkomen – spontaan de vergelijking maken met de periode ‘toen mensen joden verklikten’.
•    Maar velen onder ons tonen net die andere kant: zetten beertjes voor hun raam, hangen witte doeken uit, houden zich plichtsbewust aan de maatregelen en maken er, skyperitiefgewijs, toch samen het beste van.

Ik wens alle getroffen ondernemers bijzonder veel moed om de opgelopen achterstand in te halen. Geen enkele crisis krijgt de fond van ons West-Vlaams ondernemerschap klein! En laat ons het slechtste dat naar boven kwam wegsaneren en het beste behouden.

Wouter Blomme - Directeur UNIZO West-Vlaanderen