Ondernemers, allemaal politicus?

Het zal u misschien koud laten, de lokale politiek. Laat staan dat u er ooit zou aan denken om zélf op te komen of zelfs mee te besturen op lokaal niveau. Toch is dit meer zinvol dan u zou denken.   Politiek wordt te vaak beheerst door lokale baronieën die jarenlang de posten onder elkaar verdelen en de mandaten opstapelen. Dan is het vaak zorgen dat men de juiste man of vrouw op de juiste plek kent om een dossier te laten vooruitgaan. Klinkt cliché en het is zeker niet overal de norm. Toch pleiten we ervoor dat méér ondernemers ook de brug zouden slaan naar de politiek. Mensen met een ondernemersvisie die mee het beleid bepalen, lijkt toch niet zo absurd?

Wat ons betreft moet elke lokale beleidsbeslissing de ondernemerstoets doorstaan. Ruimtelijke ordening, mobiliteit, fiscaliteit, gemeentelijke dienstverlening of stedelijke ontwikkeling, ... Allemaal domeinen waar betrokkenheid en participatie van ondernemers cruciaal is om een goede visie te ontwikkelen in functie van de bloei en de welvaart in de stad of gemeente.

Bent u zelf graag betrokken maar schrikt u ervoor terug om zelf de handschoen op te nemen? Via de lokale UNIZO ondernemersverenigingen houden we mee de vinger aan de pols in alle 64 gemeenten van onze provincie. We brengen u graag in contact!

Reageren? frederik.serruys@unizo.be

Thema: Actueel