Oproep UNIZO West-Vlaanderen aan steden en gemeenten: Bewijs met crisisaanpak en herstelplan de slagkracht van uw lokaal bestuur

Vorige week, vlak na de aanvang van de meest rigoureuze maatregelen tegen het coronavirus, legde UNIZO West-Vlaanderen een reeks acties voor aan lokale besturen om de lokale economie door de crisis te helpen en nadien een kickstart te bezorgen. Heel wat West-Vlaamse steden en gemeenten gingen er al mee aan de slag, maar bij andere blijft het oorverdovend stil. "Met een daadkrachtig optreden in een crisis als deze kunnen steden en gemeenten bij uitstek bewijzen dat hun lokaal bestuur het verschil kan maken. Blijf niet bij de pakken zitten, handel nu en denk al na over de toekomst", is alvast de oproep van Wouter Blomme, directeur UNIZO West-Vlaanderen. Terzelfdertijd klaagt hij het stilleggen van openbare werken aan.

Financiële steun
Een aantal West-Vlaamse steden en gemeenten kondigen al aan om hun lokale ondernemersbelastingen op te schorten. "Dat is een heel doeltreffende maatregel, die de ondernemers de nodige ademruimte bezorgt”, aldus Wouter Blomme.
Een bevraging bij de West-Vlaamse steden en gemeenten leert ons het volgende. Brugge, De Panne, Heuvelland, Kortrijk en Koksijde zullen de toeristentaks voor logies voor het jaar 2020 slechts gedeeltelijk innen. De belasting op terrassen wordt gedeeltelijk niet geheven in onder meer Brugge, Blankenberge, Koksijde, Poperinge en Roeselare. En onder andere Oostende stelt de inning van de lokale bedrijfsbelasting uit tot een later moment.
“We roepen nogmaals de steden en gemeenten op om financiële ademruimte te geven aan getroffen ondernemers door in de berekening van de lokale belastingen rekening te houden met deze situatie en minstens om de inning ervan uit te stellen tot later op het jaar”, is de boodschap van Wouter Blomme. “We zien gelukkig ook steden en gemeenten die nog verder durven gaan. Zo voerde Kortrijk een lokale hinderpremie in voor de horeca. En onder meer De Panne gaat aan de slag met een systeem van cadeaubonnen waarbij de stad per aangekochte bon het te spenderen bedrag verhoogt. De Haan besliste dan weer om tijdelijk geen facturen uit te sturen, zodat de centen kunnen gebruikt worden om deze periode door te komen.”

Overige acties
"Daarnaast hebben we steden en gemeenten opgeroepen om te stimuleren wat wél nog kan, ook al wijzigen de regels en interpretaties quasi dagelijks. We zien ook dat lokale besturen ingaan op de vraag om creatieve initiatieven van ondernemers te promoten. En we zijn blij met de overzichten op gemeentelijke websites van alle lokale webshops, mogelijkheden voor take-away, …”
Onder andere Wevelgem, Zonnebeke, Lo-Reninge en Knokke-Heist zetten op hun website een overzicht van horecazaken die tijdelijk omschakelen naar take-away of delivery. Lichtervelde lanceerde zelfs een volledig nieuwe website Lichterveldekooptlokaal.be. Nog andere acties zien we bv. in Knokke-Heist en De Panne door lagere of geen parkeertarieven te hanteren in het centrum. En ook Torhout voorziet extra promotie om lokaal te kopen, onder andere met gratis advertentieruimtes.

Doorstart post-corona
Wat na deze crisis? Ook met die vraag moeten lokale overheden nu al bezig zijn. "Want zij zijn het beleidsniveau bij uitstek om de lokale economie en het sociaal leven opnieuw een boost te geven", bepleit Wouter Blomme. “Dat hoeft zeker niet altijd financieel. Organiseer bijvoorbeeld één of meerdere events. En betrek daarbij lokale handelaars en ondernemers. Zo trek je het maatschappelijk leven weer helemaal op gang.”
Stimuleer verder ook het ‘winkelhieren’. Dat kan door bijvoorbeeld parkeertarieven tijdelijk aan te passen na deze crisis. En geef vooral zelf het goede voorbeeld als lokaal bestuur door aankopen maximaal te doen bij lokaal verankerde ondernemers. Enkel door samen te werken komen we erdoor.
Roeselare liet alvast weten een investeringsfonds op te richten om acties te organiseren en te ondersteunen vanuit de horeca en handelaars. Dat kan gaan van publiciteitsacties, heropeningsfeesten in het centrum, compensatie van standgelden, …

Hemeltergend: uitstel openbare werken
“Wat mij en vele ondernemers bijzonder stoort is het stilvallen van alle openbare werken. Net nu de winkels dicht zijn, en er geen kat op straat is, worden infrastructuurwerken vrijwillig stilgelegd. Een ergerlijke gemiste kans", aldus Wouter Blomme. "Dat zorgt voor een dubbel wrang gevoel: nu de winkels verplicht moeten sluiten wordt er niet verder gewerkt en eens ze na deze economische en financiële aderlating eindelijk terug open mogen, zullen ze nog langer hinder ondervinden…" Ook hier kunnen lokale besturen duidelijk het verschil maken door zelf op te treden: zij zijn immers via intercommunales de eigenaars van de nutsmaatschappijen. "Maak een vuist, sla op tafel en zorg als eigenaars van die bedrijven dat ze opnieuw aan het werk gaan", maakt Wouter Blomme zich boos.
UNIZO West-Vlaanderen had al een duidelijke oproep gelanceerd naar lokale besturen om de planning van openbare werken te herbekijken zodat ondernemers onmiddellijk na de ‘lockdown’ vlot bereikbaar zouden blijven. "Jammer genoeg moeten we nu nog een stap verder gaan en aandringen om werken die perfect binnen de opgelegde voorwaarden kunnen uitgevoerd worden verder te zetten", besluit Wouter Blomme.