OVERHEDEN BLIJVEN SLECHTE BETALERS

Steden Roeselare en Brugge geven het goede voorbeeld

Uit een rapport van UNIZO in samenwerking met Graydon blijkt dat de overheid minder stipt betaalt dan vorig jaar.  In het derde kwartaal van 2020 werden slechts 56% van de facturen van het bedrijfsleven aan de federale overheid tijdig betaald. Ook blijken 29% van de aan de regionale overheden geadresseerde facturen met meer dan 90 dagen betaalvertraging op te lopen. Ook bij gemeenten is een gelijkaardige trend terug te vinden van minder stipte betalingen, al is situatie in het 3de kwartaal minder slecht dan tijdens de eerste lockdown. “Dat valt te betreuren”, zegt Wouter Blomme, directeur UNIZO West-Vlaanderen. “Want de betalingstermijnen van facturen stipter naleven of zelfs tot een minimum herleiden zou voor veel ondernemers soelaas brengen, zonder dat het een euro extra kost aan de overheid.” Roeselare en Brugge gaven in volle coronacrisis alvast het goede voorbeeld. In West-Vlaanderen wordt 1 op de 8 facturen tussen ondernemers als wanbetaling aangestipt. “Ook dat zorgt voor cashflowproblemen bij onze ondernemers”, gaat Wouter Blomme verder. “Een vicieuze cirkel van wanbetalingen ligt dan op de loer.”

Cashflowproblemen inperken

UNIZO West-Vlaanderen hamert al langer op de lange betalingstermijnen tussen overheden en ondernemers en vraagt dat overheden hun betaalhygiëne onder controle krijgen. “Met een correcte betaalpolitiek waar facturen versneld worden betaald kan elke overheid een financiële injectie geven aan onze fel geteisterde bedrijfseconomie”, haalt Wouter Blomme aan. “In huidige economische crisis waar elk overheidsniveau zijn duit in het zakje doet, is een stipte betaling van facturen vanuit de overheid extra welkom. Niet alleen voor de ondernemers die nog inkomsten tegoed hebben, maar ook als voorbeeldfunctie kan zo'n signaal tellen.”

Het laattijdig ontvangen van gelden kan voor een vicieuze cirkel zorgen. De financiële ratio’s waarop banken of contractanten de kredietwaardigheid van een bedrijf beoordelen, zijn deels gebaseerd op het betaalgedrag van de ondernemer. “Er moet dus over gewaakt worden dat de overheid niet zelf aan de oorzaak komt te liggen van een negatieve kredietwaardigheid van onze ondernemers. Een stiptere betaling van de facturen vanuit de overheden zou voor heel wat ondernemers welgekomen zijn. Zeker in deze periode van crisis”, zegt Wouter Blomme.

Stad Roeselare besliste tijdens de coronacrisis zijn leveranciers sneller te betalen. Op die manier gaven ze de broodnodige zuurstof en liquiditeit aan hun leveranciers-partners. En ook Stad Brugge deed een gelijkaardige ingreep en speelde zelf in op de digitale omwenteling door e-facturatie te promoten.  UNIZO West-Vlaanderen roept steden en gemeenten op om het voorbeeld van Brugge en Roeselare te volgen. “Zeker nu, maar ook na deze crisis moet een snelle betaling de standaard blijven”, gaat Wouter Blomme verder.

En bedrijven onderling?

Maar ook ondernemingen onderling kunnen elkaar helpen. Uit de meest recente studie van UNIZO en Graydon blijkt dat in West-Vlaanderen 12,5% van de facturen pas na 90 dagen worden betaald. “Dat heeft als gevolg dat kmo’s regelmatig met cashflowproblemen te maken krijgen. Leveranciers moeten op die manier meerdere maanden overbruggen, terwijl zijn hun facturen wel tijdig moeten betalen”, gaat Wouter Blomme verder. “Een vicieuze cirkel die op termijn slecht kan aflopen voor de ganse keten van klanten en leveranciers.”

Wouter Blomme concludeert: “Onze overheden moeten het goede voorbeeld geven. Brugge en Roeselare staken in coronacrisis alvast een tandje bij om facturen van ondernemers sneller uit te betalen. Zeker in deze tijden is de cashflow bij onze ondernemingen van essentieel belang. Het zijn bovendien centen die de overheid sowieso zal uitgeven en waar onze ondernemers – liever vroeg dan laat – recht op hebben. ”