Brugge

Straat + nr:
Koningin Astridlaan 29
Postcode:8200 Woonplaats:Brugge
T | 050 33 13 13
Openingsuren: 

Enkel op afspraak

UNIZO West-Vlaanderen

Ontdek onze kantoren en collega's

Contacteer UNIZO Ondernemerslijn

Eén aanspreekpunt waar je onbeperkt gebruik van kan maken als UNIZO-lid.

Bellen, chatten, mailen,... kies het kanaal dat voor jou het meest geschikt is! Zonder wachtrijen of keuzetoetsen.

02 21 22 678
ondernemerslijn@unizo.be

We nemen het op voor jouw rechten en belangen als zelfstandige ondernemer, kmo-bedrijfsleider of Vrije Beroeper. Voor minder pestbelastingen, minder paperassen en een gezond ondernemersklimaat. Wil je gebruik maken van de ledenvoordelen?

Word dan snel lid  

Unizo

Procedure voor jaarlijkse vakantie en collectieve inhaalrust

Hoe dient u uw verlofplanning voor het volgende werkjaar correct door te geven? Welke dagen mag u zelf inplannen en welke formaliteiten zijn hier aan gekoppeld?

Het collectief vastleggen van jaarlijkse vakantie moet niet gebeuren vóór 15/12 van het voorgaande jaar. Deze deadline geldt enkel voor het vastleggen van de vervangingsdagen voor de feestdagen die samenvallen met een zondag of inactiviteitsdag. In het arbeidsreglement kan u volgende bepaling opnemen: “Als de vakantie collectief wordt vastgelegd, wordt de sluitingsperiode tijdig aangeplakt in de onderneming”. Echter, hoe langer een onderneming hiermee wacht, hoe meer kans dat een bepaalde werknemer zijn verlof zal hebben opgebruikt … met alle gevolgen van dien.

Formaliteiten

De data van de jaarlijkse collectieve vakantie moeten worden opgenomen in het arbeidsreglement. De wettelijke procedure inzake de wijziging van het arbeidsreglement is evenwel niet van toepassing indien het principe van collectieve vakantie reeds vroeger in het arbeidsreglement werd opgenomen en de werkgever enkel de data wenst te wijzigen. In dit laatste geval moet de werkgever:

  • ten minste 24 uur voor de inwerkingtreding een bericht daarom¬trent aanplakken in de lokalen van de onderneming;
  • een afschrift van dit bericht overhandigen aan iedere werknemer;
  • binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding een afschrift zenden aan de Inspectie Toezicht Sociale Wetten.

Voor collectieve inhaalrust gelden deze formaliteiten niet. Toch is het aan te raden dezelfde werkwijze te hanteren voor collectief vastgelegde inhaalrust. Dezelfde bedenking als hierboven moet worden gemaakt; hoe langer een onderneming hiermee wacht, hoe meer kans dat een bepaalde werknemer zijn verlof zal hebben opgebruikt … met alle gevolgen van dien.

Meer weten? Ondernemerslijn@unizo.be of 02 21 22 678

Meer over: Verlof, Jaarlijkse vakantie
Thema: Personeel
Schrijf nu in voor de gratis digitale nieuwsbrief van UNIZO West-Vlaanderen