Provinciale speerpunten UNIZO worden voorgesteld op provinciale nieuwjaarsreceptie: UNIZO pleit voor slimmere overheden en samenwerkingsverbanden

UNIZO West-Vlaanderen: nieuwjaarsreceptie voor bestuursleden & politici

Slimmere overheden moeten ambitieuze economische doelstellingen van West-Vlaamse ondernemers helpen te behalen in functie van Economische hoogzomer.

De recente berichtgeving rond onze Belgische, Vlaamse en West-Vlaamse economie zijn positief.  We kenden in 2017 de sterkste heropleving van de economie in 7 jaar. En dat kan UNIZO West-Vlaanderen alleen maar toejuichen.  Doorzetten is alvast de boodschap, want zeker in West-Vlaanderen zijn ondernemers het gewoon om de kar te trekken.  Het is belangrijk dat ze zich goed laten omringen.  Maar ondernemers moeten ook gefaciliteerd worden, en liefst door SLIMMERE overheden en SLIMMERE samenwerkingsverbanden.

Een goed jaar, een nieuw jaar,  een jaar met belangrijke lokale verkiezingen

“2018 is voor onze ondernemersorganisatie een bijzonder belangrijk jaar” zegt algemeen directeur Frederik Serruys. Gemeenteraadsverkiezingen zijn immers van groot belang voor onze vele KMO’s, handelaars en vrije beroepers in West-Vlaanderen. Thema’s als mobiliteit, ruimte om te ondernemen en handelskernbeleid, met een bloeiende retail, behoren immers tot de bevoegdheden van de steden en gemeenten.

In dat kader maakte UNIZO West-Vlaanderen met zijn vele lokale ondernemersverenigingen in 50 West-Vlaamse steden en gemeenten een prioriteitennota op. Deze worden nu stelselmatig overgemaakt aan de lokale politieke partijen met als oogmerk zoveel mogelijk programmapunten te laten opnemen in hun programma’s.

“Naast onze focus op de komende gemeenteraadsverkiezingen, is onze organisatie er ook dit jaar meer dan ooit als individuele begeleider van onze ondernemers” vervolgt Serruys.

Ondernemen in een snel evoluerende wereld verplicht onze ondernemers om mee te zijn op veel vlakken. Geen sinecure, zeker zonder begeleiding. Daarom biedt UNIZO heel gerichte begeleidingstrajecten aan. Er zijn de vele lerende netwerken waar ondernemers versterkt worden op basis van ervaringsuitwisselingen, maar evenzeer lopen er individuele trajecten. Daar worden ondernemers ondersteund in de opmaak van een strategische visie, een gezonde basis om te ondernemen of de juiste financieringsvormen om door te groeien.

Prioriteiten voor UNIZO West-Vlaanderen

Slimme overheden

Het is positief dat verschillende steden en gemeenten de stap zetten naar (ver)nieuwe(nde) toepassingen om hun beleid vorm te geven. Volgens UNIZO West-Vlaanderen moet het SMART-principe echter veel verder gaan. Overheden moeten slimmer worden. Iedere overheid moet zich spiegelen aan de efficiëntiedrang en vernieuwingskracht bij KMO’s:

- Slimme dienstverlening: Ondernemers moeten op een snelle en efficiënte manier geholpen worden. Zeker op het vlak van ruimtelijke ordening.  

- Slimme lokale fiscaliteit: UNIZO is zich ervan bewust dat belastingen en retributies noodzakelijk zijn voor de overheidsinvesteringen. Maar ze moeten ook doeltreffend zijn en mogen de economische groei niet afremmen.

- Slimme investeringen: Enkel doeltreffende overheidsinvesteringen zijn een belangrijke economische motor. De HORECA en de toeristische sector zijn in onze provincie sleutelsectoren. Hierin investeren zorgt voor een groot terugverdieneffect. Maar ook slimme en hoogdringende investeringen in onze West-Vlaamse mobiliteit kunnen de economie naar een hoger niveau tillen.     

Slimme samenwerkingsverbanden

- Slimme politieke samenwerking: De impact van politiek Brussel op West-Vlaanderen blijft in verschillende beleidsdomeinen groot. De missing links op het vlak van mobiliteit zijn hiervan ‘het’ voorbeeld. UNIZO roept alle politieke actoren op om, naar Limburgs voorbeeld, samen de belangen in Brussel te verdedigen.  

- Slimme innovatie: Innoveren doe je niet alleen. Een onderneming kan enkel innoveren door slim samen te werken. West-Vlaanderen heeft met verschillende hoge onderwijsinstellingen (alsook een associatie met UGent) en diverse kenniscentra alles in handen om innovatie in te bedden in het DNA van de West-Vlaamse ondernemerswereld.

- Slimme arbeid: Het menselijk kapitaal blijft de belangrijkste grondstof. Door een vraaggestuurde benadering vanuit de VDAB kunnen we tegemoet komen aan de huidige arbeidskrapte. Maar ook de bevordering van de arbeidsmobiliteit kan enkel tot stand komen wanneer VDAB, Pôle-emploi (Frankrijk) en Le Forem (Wallonië) op een doelstreffende manier samenwerken.

Met de vele infosessies rond nieuwe wetswijzigingen zoals de GDPR, de nieuwe vennootschapsbelastingen en straks het nieuw wetboek voor de vennootschappen belooft het opnieuw een druk en boeiend jaar te worden. “Alvast een jaar om naar uit te kijken” besluit algemeen directeur Frederik Serruys.