Reactie nav leegstandrapport LOCATUS: “Inspanningen lonen ondanks problematische winkelleegstand aan de kust en in de grensregio.”

In tegenstelling tot de andere Vlaamse provincies daalt de winkelleegstand in West-Vlaanderen. Dat concludeert UNIZO West-Vlaanderen op basis van het leegstandsrapport 2016 van Locatus. Toch relativeert de ondernemersorganisatie de cijfers: “Het rapport maakt geen onderscheid tussen kern/periferie en veelal zal de leegstand zich in de kernen vestigen, net de plaatsen waar er nood is aan een vernieuwende dynamiek.” Opmerkelijk zijn evenwel de leegstandcijfers aan de kust en de grensregio. Actie is hier noodzakelijk.

De West-Vlaamse winkelleegstand daalde als enige provincie tegenover het vorige rapport van Locatus (2014). Hierdoor staat 7,4% van de West-Vlaamse verkooppunten leeg. Het Belgisch gemiddelde ligt op 9,4%. Wat betreft de leegstand naar winkelvloeroppervlakte (WVO) staat 6,7% leeg. Het Belgisch gemiddelde is 7,8%.

Directeur UNIZO West-Vlaanderen Frederik Serruys: “Uiteraard zijn we tevreden met de West-Vlaamse cijfers. Uit ervaring weten we echter dat de leegstand zich voornamelijk in de kernen voordoet. Daar zijn blijvende inspanningen noodzakelijk. In de eerste plaats moeten handelaars zich aanpassen aan de nieuwe behoeften van de consument. Denken we maar aan e-commerce. Maar ook beleidsmakers hebben een grote verantwoordelijkheid. We vestigen hierbij aandacht op de kustregio en de regio Zuid-West-Vlaanderen. ”

Kust
De volledige kustlijn kleurt rood. Daar moeten er, in het belang van de retail en het toerisme aan de kust, dringend antwoorden op geformuleerd worden. UNIZO West-Vlaanderen lanceerde tijdens haar nieuwjaarsreceptie het concept van de bedrijvige kernen.  De organisatie wil het concept nu aanpassen aan de typische kenmerken en noden van de kust. Daartoe organiseert UNIZO deze maand nog een ronde tafel met beleidsmakers, ondernemers en experts.

Regio Zuid-West-Vlaanderen
De grensregio telt op vandaag 18 shoppingcentra. De meeste zijn gelegen in de periferie. De komende jaren zullen er daar, met Mozaïk (Estaimpius) en Promenade de Flandre (Roncq), nog twee bijkomen. Samen goed voor 100.000 vierkante meter extra in de stadsrand. We merken reeds dat Zuid-West-Vlaanderen overwegend rood kleurt. Dat is ook het geval voor de Waalse grenssteden Doornik, Moeskroen en Ath. De verwachtingen zijn dat de leegstand zich in deze regio verder zal uitbreiden. “UNIZO heeft zich in het verleden altijd sterk verzet tegen nog bijkomende shoppingcentra die de kernen in de grensregio leegzuigen. We zullen dit ook blijven doen maar botsen momenteel op de grenzen van het wettelijk mogelijke. We hopen dan ook dat deze cijfers de beleidsmakers wakker zullen schudden en rekenen op hun verantwoordelijkheidszin. Niemand is immers gebaat met spooksteden.” Aldus Serruys.   
   
Inspanningen lonen
UNIZO waarschuwt reeds jaren voor de stijgende leegstand in de kernen. Verschillende steden en gemeenten hebben deze waarschuwing ter harte genomen en creatieve initiatieven genomen zoals Veurne kweekt, Kortrijk zaait, Roeselare bloeit en Start to succes (Oostende). In vorige rapporten was Kortrijk steeds het zwakke broertje van de Vlaamse centrumsteden. Nu merken we dat Kortrijk op verschillende leegstandsparameters een stap voorwaarts heeft gezet. Volgens UNIZO bewijst dit dat inspanningen om winkelleegstand tegen te gaan lonen.     

 

Meer over: Kernversterking
Thema: Actueel