Startersatlas 2016: Aantal West-Vlaamse starters op hoogste niveau in 10 jaar

UNIZO, UCM en Graydon stelden vandaag (cfr. maandag 25 mei 2016) de startersatlas 2016 voor. In 2015 starten 82.571 ondernemers een eigen zaak in België, een stijging van 1,81% tegenover het jaar voordien. Met 46.065 starters of een aandeel van 55,79% blijft het zwaartepunt van de startersactiviteiten in Vlaanderen liggen. West-Vlaanderen mocht vorig jaar 8.475 nieuwe starters verwelkomen. Een stijging van 2,53% tegenover 2014 en meteen het hoogste peil sinds de eerste publicatie van de startersatlas in 2004.

Directeur UNIZO West-Vlaanderen Frederik Serruys: “Met 1 starter per 139 inwoners blijft West-Vlaanderen een ondernemende provincie en dit is belangrijk voor onze welvaart. Ondernemers dragen immers bij tot de economie en de tewerkstelling. Een goede instroom is bijgevolg cruciaal. Op basis van de cijfergegevens voor 2015 mogen we alvast positief zijn. We overstijgen immers het aantal starters van voor de financiële en economische crisis. Maar ook de voorlopige cijfers voor het eerste kwartaal van 2016 zijn goed. 2.338 ondernemers starten in die periode een zaak in West-Vlaanderen, een stijging van 4,42% tegenover dezelfde periode vorig jaar.”

Starters hebben in West-Vlaanderen een grote kans tot overleven. 72,68%  van de starters in de provincie is vijf jaar na aanvang van de activiteit nog steeds actief. Hiermee doet de provincie een stuk beter dan het federale (69,67%) en het Vlaamse (70,68 %) gemiddelde. 

Uit de startersatlas 2016 blijkt de BVBA, met 18,22%, de belangrijkste vennootschapsvorm voor starters. Toch kiest het merendeel voor de oprichting van een eenmanszaak (61,18%). De populairste sectoren voor de opstart van een eigen zaak betreffen de dienstensector, de vrije beroepen, de bouwsector en de detailhandel.
  
Frederik Serruys: “De overheid heeft een  sleutelrol bij het creëren van een gunstig ondernemersklimaat en het faciliteren bij de opstart van een eigen zaak.  Zo kan ze verder werken aan een aantrekkelijk sociaal statuut voor zelfstandigen maar ook aan de toegang tot financiering voor startende ondernemers. Daarnaast blijven het aantal reglementeringen, de vele paperassen en de vergunningsvoorwaarden voor kandidaat-ondernemers een belangrijk struikelblok. Dit is niet enkel de verantwoordelijkheid van de hogere overheden maar evenzeer de provinciale en lokale niveaus.”

Het is essentieel dat starters weten waar ze aan toe zijn. Kwalitatieve starters zijn immers doorslaggevend. Daarom ondersteunt UNIZO jonge kandidaat-ondernemers in de uitbouw van hun zaak via haalbaarheidsstudies, persoonlijke begeleiding en advies vanuit de UNIZO startersservice.

Bekijk hier de volledige startersatlas 2016.