Sterke daling van het aantal overeenkomsten Individuele Beroepsopleiding (IBO) in West-Vlaanderen

Volgens UNIZO dwingt de arbeidskrapte werkgevers ertoe meteen over te gaan tot een volwaardige aanwerving. 

Ondanks het toenemend aantal niet ingevulde vacatures, bij gebrek aan werkzoekenden met de juiste competenties, daalde het aantal IBO-contracten (Individuele Beroepsopleiding) in 2017 licht ten opzichte van 2016. Registreerde de VDAB in 2016 nog 15.456 IBO-contracten, dan waren er dat in 2017 nog 15.253. Een daling die vooral op naam te schrijven valt van de provincie West-Vlaanderen (- 336 IBO-overeenkomsten of ruim 13%). Volgens UNIZO West-Vlaanderen is de arbeidskrapte dermate groot dat werkgevers ervoor opteren om het IBO-tussenstatuut (incl. de voordelen) over te slaan en meteen over te gaan tot een volwaardige aanwerving.  

Toch wijst dit niet noodzakelijk op een stagnerende tot dalende bereidheid van onze werkgevers om te investeren in opleidingen op de werkvloer”, benadrukt Frederik Serruys, directeur UNIZO West-Vlaanderen. “Ons aanvoelen, op basis van wat we zien op het terrein, is dat er wel degelijk meer wordt ingezet op werkplekleren in onze KMO’s. Uit noodzaak, door de krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen staat bijna op het laagste punt in bijna 10 jaar. En het ziet er naar uit dat dit de komende jaren nóg verder zal dalen. Veel van de nieuwkomers die onze werkgevers in huis halen hebben vaak nog niet de noodzakelijke ervaring en kennis om meteen mee te draaien in het bedrijf. Die opleiding krijgen ze vaak op de werkvloer zelf. Maar omwille van diezelfde arbeidskrapte werven onze ondernemers die nieuwkomers vaker onmiddellijk aan met een volwaardig arbeidscontract. Ze verliezen daardoor wel voordelen en ondersteuning waarvan ze bij een IBO-contract genieten, maar zo hebben ze tenminste onmiddellijk iemand effectief in dienst.” Een veronderstelling die meteen verklaart waarom de daling van het aantal IBO-overeenkomsten zich vooral manifesteert in West-Vlaanderen, de provincie met het meest nijpende tekort aan geschikte arbeidskrachten voor de vele, vaak langdurig openstaande vacatures.

De kracht en de succesratio van de IBO-formule staan overigens onomstotelijk vast. Van de werknemers die een normale arbeidsovereenkomst krijgen, na afloop van het IBO-traject, blijkt 93 % zes maanden later nog bij dezelfde werkgever aan de slag. Ook na 12 maanden is dat nog 90 %. Overigens komt bijna de helft van de werknemers die via IBO een job vinden uit een kansengroep (laaggeschoolden, 55-plussers, mensen met een arbeidshandicap, met een migratieachtergrond…).

Volgens UNIZO neemt de dalende trend niet weg dat het aantal IBO-overeenkomsten nog aanzienlijk zou kunnen groeien. “We merken dat nog veel KMO-zaakvoerders niet of te weinig vertrouwd zijn met de Individuele Beroepsopleiding”, gaat Serruys verder. “Wij bij UNIZO kunnen hier op vlak van informatieverstrekking allicht nog een tandje bijsteken. Maar we nodigen ook en vooral de VDAB uit om – op basis van de data waarover ze beschikt - proactief op zoek te gaan naar mogelijk interessante ‘matches’ tussen werkzoekenden en werkgevers om samen succesvolle IBO-trajecten op te starten.

Indien interesse kan UNIZO ook bedrijven aanreiken die via IBO aanwerven.

Meer info?

Eva Claeys - persverantwoordelijke - 0478 35 66 84 - eva.claeys@unizowvl.be
Frederik Serruys - directeur - 0474 94 01 47 - frederik.serruys@unizowvl.be

Thema: Actueel