Strenge vestigingsvoorwaarden voor Evolis

Na UNIZO is ook minister Muyters van mening dat nagedacht moet worden om strenge voorwaarden te evalueren.

Evolis is het bedrijventerrein gelegen tussen Kortrijk en Harelbeke. Onder meer gegeerd omwille van zijn ligging nabij de E17. Het eerste bedrijf vestigde zich er in 2010. Op vandaag is amper 3,6 ha ingevuld. 30,9 ha bouwrijpe terreinen wachten na vijf jaar nog steeds op een fysieke invulling. UNIZO West-Vlaanderen dringt er bij terreinbeheerder Leiedal op aan om het geweer van schouder te veranderen en tegemoet te komen aan de noodzakelijke ruimte om te ondernemen. Uit antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse blijkt ook Vlaams minister Philippe Muyters deze mening toegedaan.     
 
De reden voor de beperkte fysieke invulling is voornamelijk te wijten aan de strenge en selectieve invullingsvoorwaarden (zoals o.a. innovatief en internationaal georiënteerd). Van de ingediende dossiers werden hierdoor slechts 18 van de 39 of 46 % van de dossiers volledig goedgekeurd. 

Directeur UNIZO West-Vlaanderen Frederik Serruys: “UNIZO kon zich slechts matig vinden in de ambitie om dergelijke strenge en selectieve vestigingsvoorwaarden op te leggen. Zeker omdat het voor de klassieke KMO’s onmogelijk is aan deze voorwaarden te voldoen en net deze bedrijven op zoek zijn naar extra ruimte om te ondernemen. Ook de ruimtemonitor van de POM gaf aan dat er in Zuid-West-Vlaanderen onvoldoende bouwrijp aanbod is om de vraag op korte termijn op te vangen. Deze trage invulling heeft dus eveneens zijn weerslag op de regionale economie.” 

UNIZO is tevreden dat minister Muyters aangeeft dat de terreinbeheerder, op basis van het lage uitgifteritme en het tekort aan vestigingsmogelijkheden voor andere type bedrijven, de voorwaarden misschien wel moet bijschaven. Muyters maakte wel meteen duidelijk dat dit een bevoegdheid betreft van de beheerder. Toch geeft de minister in één adem mee dat een aanpassing van de vestigingsvoorwaarden geen invloed zou hebben op de toegekende subsidies vanuit Vlaanderen.