UNIZO bepleit veel striktere afbakening onbelast bijverdienen tijdens hoorzitting in parlement

Gisteren organiseerde het parlement een hoorzitting over het wetsontwerp dat onbelast bijverdienen tot 6.000 euro per jaar toelaat. UNIZO bepleitte er een reeks belangrijke amendementen om de deuren naar oneerlijke concurrentie ten aanzien van reguliere zelfstandigen niet open te zetten. "We zetten alles op alles om nog bijsturingen te krijgen. Hopelijk hebben de parlementsleden hier oren naar. Onze vragen worden breed gedragen vanuit verschillende sectoren", aldus Caroline Deiteren van de UNIZO-studiedienst.

UNIZO pleit daarbij in de allereerste plaats voor een veel striktere definiëring van de activiteiten die in aanmerking komen voor het onbelast bijverdienen. "Het moet echt onomstotelijk om 'vriendendiensten' gaan, die effectief slechts 'occasioneel' worden uitgeoefend en die zeker niet evolueren naar een beroepsactiviteit", benadrukt Caroline Deiteren. "Om die reden moet de toegang ook worden dichtgetimmerd naar activiteiten die in het verlengde liggen van iemands hoofdactiviteit. Het is voor ons, bijvoorbeeld, onaanvaardbaar dat een loodgieter in loondienst die vier vijfde werkt op zijn vrije dag als 'bijklusser' zijn eigen baas gaat beconcurreren. Laat staan dat hij dat zou doen op een vrije dag waarvoor hij al een RVA-premie ontvangt: thematisch verlof, tijdskrediet, loopbaanonderbreking of landingsbaan. Het klinkt onvoorstelbaar maar in zijn huidige vorm laat de wet dat dus toe!"

Een zo mogelijk nog grotere doorn in het oog van UNIZO zijn de erkende platformen. "Via deze platformen kunnen alle mogelijke diensten worden aangeboden, zonder de nodige beperkingen. Er geldt geen lijst van activiteiten, geen voorwaarde van 4/5de tewerkstelling en geen beperking tot 500 EUR per maand. Op die manier worden de voorwaarden die gelden voor bijverdienen met 'occasionele diensten' volledig ondergraven.", stelt Caroline Deiteren van UNIZO vast. "Daarom moeten de spelregels voor de erkende platformen ook aangepast worden. Aangezien via deze weg echt professionele diensten kunnen worden verricht, dringt UNIZO er op aan om de huidige heffing van 10% op deze inkomsten zeker te behouden."

UNIZO rekent er op dat het parlement de voorgestelde amendementen ter harte neemt zodat de evidente gevaren voor oneerlijke concurrentie bij voorbaat worden ingedijkt. Ook de komende dagen en weken blijft UNIZO op dezelfde nagel kloppen, onder meer via een uitgebreide sociale media campagne met als hashtag #iedereengelijkvoordewet

Download hier de UNIZO-powerpointpresentatie met alle voorgestelde amendementen tijdens de hoorzitting in het parlement..