UNIZO Brugge schotelt politiek 5 topprioriteiten voor

UNIZO stelt prioriteiten scherp voor volgende legislatuur

Begin 2018 bepaalden de ondernemers uit Brugge tijdens een brainstormavond, georganiseerd door UNIZO, de lokale ondernemersprioriteiten voor 2019-2025. UNIZO schreef de input neer in een ondernemersmemorandum en vatte de bundel samen tot tien concrete aanbevelingen voor de nieuwe te verkiezen beleidsploeg. “UNIZO rekent erop dat de volgende bestuursploeg oor heeft naar hun bezorgdheden en verder werkt aan een ondernemersvriendelijke stad Brugge”, aldus UNIZO-voorzitter Hendrik Vermeulen.

De ondernemersvereniging organiseerde begin dit jaar een brainstormavond waarbij allerlei ondernemende bezorgdheden werden overlopen, van mobiliteit, veiligheid, fiscaliteit, toerisme tot adviesverlening van de stad en ruimte voor ondernemers. De prioriteitenbundel bevat een tiental topprioriteiten waar er maandagochtend vijf nader werden toegelicht aan het college van Burgemeester en schepenen.

Bij aanvang loofde UNIZO het huidige stadsbestuur voor positieve ingrepen de voorbije maanden en jaren. Bv. de komst van de ondergrondse afvalcontainers op ’t Zand, het aanpassen van de autoluwe uren in de winkelstraten, de komst van Shop&Go parkeerplaatsen, het verdwijnen van de Busstrook aan de Komvest, enz… Uiteraard zijn er ook heel wat verbeterpunten en opportuniteiten, die geeft UNIZO weer in vijf topprioriteiten:

  1. Schepen van Economie/Ondernemen met een adviserende stadsdienst

UNIZO pleit voor een logischer verdeling van de schepen-bevoegdheden. Versnippering is absoluut geen goede zaak en komt niemand ten goede: Havenbeleid (Dhr. Landuyt), Lokale Economie (Mevr. Decleer), Tewerkstelling & economische ontwikkeling (mevr. Esquenet). Eén schepen van Economie/Ondernemen die de bevoegdheid heeft over de hele ‘range’ van (haven)ondernemers tot kleine winkeliers (en vooral alles ertussen), zou de eenheid van beleid absoluut ten goede kopen. Daarnaast moet het kabinet van de ‘Schepen van Ondernemen’ een ondernemende, meedenkende en adviserende dienstverlening nastreven, waarbij empathie voor de vraagsteller centraal staat. Het doorsturen van een bundel wetteksten op een concrete vraag rond bv. reclamewetgeving, is een spijtige vaststelling vandaag.

  1. Betrek ondernemers bij het mobiliteitsbeleid via adviserende mobiliteitsraad

Voor UNIZO zijn de laatste jaren te veel wegenwerken en openbare werken tegelijkertijd opgestart die een verkeersinfarct veroorzaakten (Boeverie, ’t Zand, Kruispoort, expresweg…). In de toekomst moeten wegenwerken veel beter op elkaar worden afgestemd zodat inkomend en uitgaand verkeer probleemloos kan omrijden. UNIZO pleit voor meer coördinatie en inspraak in het mobiliteitsbeleid door de oprichting van een onafhankelijke mobiliteitscommissie. Dergelijk orgaan is een klankbord voor het beleid (cfr. Gecoro bij Ruimtelijke Ordening) en buigt zich over de grote mobiliteitskwesties. Er zetelen bijvoorbeeld vertegenwoordigers van scholen, taxichauffeurs, transportsector, drankhandelaars, fietsersbond, bewoners, politie, experts EN ondernemers…in. Uit dergelijk overleg blijkt dat er veel gemeenschappelijke belangen zijn die leiden tot opportuniteiten.

  1. Doordacht parkeerbeleid en bereikbaarheid

Na jarenlang vragende partij te zijn geweest, is UNIZO verheugd met komst van de eerste ‘Shop&Go’ parkeerplaatsen. UNIZO volgt dit dossier al meerdere jaren op en vraagt om het systeem uit te breiden naar de huidige laad-en-loszones (cfr. Kortrijk).
Ten slotte stellen we ons vragen bij de parkeercapaciteit die Brugge momenteel kent. De ondergrondse parkings zijn al te vaak volzet en een snelle uitbreiding dringt zich op. Zo lijkt ons het uitbreiden van de parking aan het station met een 3de verdiep een concrete oplossing alsook een grotere parkeercapaciteit onder het nieuw te bouwen beurs-en congrescentrum op het Beursplein. De uitbreiding van ’t Zand komt geen dag te vroeg. UNIZO gelooft dat extra ondergrondse parkeercapaciteit een must is bij elk nieuwbouwproject in de binnenstad.
Wat met de beloofde randparkings (Baron Ruzettelaan, regio Kinepolis, Sint-Kruis…)?

  1. Investeer in een economische cel met een ‘manager Brugge Winkelstad’

Door recente economische ontwikkelingen zijn rondom bepaalde ondernemingen een hype ontstaan. Het gaat hier over ondernemingen die zich van de concurrentie onderscheiden door een zeer hoge en specifieke kwaliteit van producten te leveren. Denk hierbij aan zaken als Würst (Jeroen Meus), Chez Claire (Wasbar), concept stores, flagshipstore,…

Het betreft ondernemingen die kijklustigen aantrekken van overal ten lande. Het is dan ook aan de stad Brugge om in te spelen op dergelijke hypes door het aanstellen van bv. een ‘manager Brugge Winkelstad’. Concreet kan die persoon actief op zoek gaan naar opportuniteiten voor ondernemers en zo ondernemingen (pro)actief aantrekken en bijgevolg de leegstand terugdringen. De invulling van leegstaande panden is één iets, een kwalitatieve invulling blijkt een stuk moeilijker! Stad Brugge moet hiervoor randvoorwaarden creëren door te blijven investeren in het openbaar domein, met aantrekkelijke straten, voorzieningen op vlak van straatmeubilair (banken, vuilnisbakken, openbare toiletten, verzorgde voetpaden, (kerst-) verlichting…), voetpaden, fietspaden, pleinen enz.  Ook een vernieuwd reglement op vlak van signalisatie en uithangborden dat ruimte laat voor een moderne shoppingbeleving is hierbij aangewezen

  1. Investeer in een economische cel met een ‘KMO-manager’

Naast de manager ‘Brugge Winkelstad’ voor de retailsector, dient Stad Brugge ook te investeren in een gedreven KMO-manager. Een persoon die de rode loper uitrolt voor nieuwe KMO’s op zoek naar een vestigingseenheid in de hoofdstad van West-Vlaanderen. Dit betekent niet alleen een grote boost voor de lokale economie, ook een leegstaand (handels)pand wordt zo op een proactieve manier ingevuld. Er is in Brugge geen behoefte aan meer commerciële distributieruimte, maar wel aan uitbreiding, herbestemming en een hoger rendement van bestaande industriezones. Het opdelen van niet-gebruikte industriegronden in kleinere KMO-percelen is noodzakelijk. Voor de uitbreiding van een KMO, moet het eenvoudiger zijn om een bouwvergunning te bekomen, gebouwen aan te passen en om snel het nodige advies te krijgen hoe bepaalde zaken kunnen worden bespoedigd.  Een centraal aanspreekpunt in de gedaante van een KMO-manager zou de ondernemer kunnen begeleiden in de opmaak van zijn/haar dossier.

Lijsttrekkersdebat 6 september 2018
De komende maanden trekt UNIZO Brugge naar de politieke fracties, zodat zij weten wat leeft bij de ondernemers en hun partijprogramma’s hieraan kunnen aanpassen. Op 6 september organiseert UNIZO Brugge een politiek lijsttrekkersdebat, gemodereerd door Xavier Taveirne (presentator de zevende dag, winnaar de slimste mens ter wereld 2017), alle politieke kopstukken van Brugge hebben hiervoor reeds bevestigd. Zodra er een nieuw stadsbestuur is geinstalleerd in 2019, wil UNIZO Brugge samen met hen werk maken van een ondernemersvriendelijk beleid.

Meer info?

Hendrik Vermeulen, voorzitter UNIZO Brugge, hendrik.vermeulen@unizo.be, 0496 53 54 40

Brecht Clyncke, regioverantw. UNIZO Noord-West-Vl., brecht.clyncke@unizo.be; 0472 68 70 35