UNIZO pleit met studie voor gefundeerd debat over trambus Hoog Kortrijk

Momenteel loopt op vraag van UNIZO Kortrijk een studie rond de haalbaarheid van een trambus tussen Hoog Kortrijk en het centrum. Die studie blijkt nodig nu er meer en meer onduidelijkheid heerst rond dit dossier. De resultaten worden verwacht tegen de zomer. Dan hoopt UNIZO op basis van concreet studiemateriaal samen met handelaars, ondernemers en het stadsbestuur een fundamenteel debat te kunnen voeren.

Steeds meer mensen zitten met vragen over de komst van een trambus op Hoog Kortrijk. Vandaag nog uiten een aantal handelaars uit de Doorniksewijk terecht hun twijfels en bezorgdheden. Volgens UNIZO Kortrijk is een groot deel van de bezorgdheid te wijten aan de onduidelijkheid die momenteel over het dossier heerst. "Niemand kent nog de status van het dossier. Wat is de impact van de trambus op de mobiliteit in de stad? Welke infrastructuuraanpassingen zijn nodig? Welke budgettaire implicaties heeft dit? En wat is het standpunt van de Lijn in deze? Het zijn een aantal vragen waar nu geen enkele informatie over bestaat. En dat zorgt terecht voor heel wat bezorgdheid en twijfels bij een aantal van onze leden", zo stelt UNIZO-voorzitter Ann Coussement.

Vandaag stelt schepen van Mobiliteit Axel Weydts nog dat de plannen nog niet concreet zijn en dat er geen doorbraak is bij de Lijn, maar dat de stad wel pro is. UNIZO hoopt alvast op debat rond een concreet dossier. "We hebben aan de mensen van Vives gevraagd een studie te voeren rond gebruik, frequentie, eerste rit van de dag, laatste rit van de dag, stopplaatsen, populariteit bij beursbezoeken en studenten, impact op handel en ondernemerschap in de Doorniksewijk, ...", aldus Ann Coussement.

De studie valt uiteen in een achttal deelonderzoeken:

  • Impact op de handel in de Doorniksewijk (Eenrichting, pandwaarde, parking, mobi-score, ...)
  • Gebruik door studenten op Hoog-Kortrijk (KULAK, VIVES en SYNTRA)
  • Gebruik door bezoeker Kortrijk Xpo en Kinepolis
  • Gebruik door profit Hoog-Kortrijk (werknemers Beneluxlaan, Kennedypark))
  • Gebruik door non-profit Hoog-Kortrijk (CM, Vakbond, ...)
  • Gebruik door consumenten om centrum Kortrijk te bezoeken
  • Gebruik door bewoners Hoog-Kortrijk en rond het traject
  • Gebruik door bezoekers az groeninge 

De resultaten van de studie worden verwacht tegen het einde van het academiejaar.

"We plannen eind juni een breed stadsdebat rond de trambus en hopen daarop ook de bevoegde schepenen te mogen verwelkomen. Hopelijk kan hij daar alvast klaarheid scheppen over het standpunt van de stad. UNIZO is zoals in de andere stadsdossiers constructief, maar vraagt wel dat er kan gedebatteerd worden op basis van een concreet dossier. Daarenboven roepen we nogmaals op tot een écht overleg rond mobiliteitsdossiers. Ook UNIZO wil geen herhaling van de polemiek die er was naar aanleiding van het stadsreferendum. Liever ten gronde debatteren. In de gevraagde mobiliteitsraad bijvoorbeeld", aldus nog UNIZO-voorzitter Ann Coussement.

Contact:

Ann Coussement I Voorzitter UNIZO Kortrijk I unizo.kortrijk@unizo.be

Tom Delmotte I Communicatie UNIZO Kortrijk I unizo.kortrijk@unizo.be

Mattijs Baekelant I Regioverantwoordelijke UNIZO Zuid-West-Vlaanderen I mattijs.baekelant@unizo.be