UNIZO tevreden met de unieke omgevingsvergunning

Heldere communicatie noodzakelijk in de overgangsfase

Op 23 februari 2017 zal de omgevingsvergunning in werking treden. De omgevingsvergunning integreert de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning tot één unieke vergunning. UNIZO heeft hier vele jaren voor geijverd en is dan ook tevreden. Tot 1 juni 2017 is er evenwel een overgangsperiode. De werkgeversorganisatie vraagt hieromtrent heldere communicatie en afstemming tussen de steden en gemeenten om misverstanden en onduidelijkheden te vermijden.

Momenteel moeten bedrijven voor nieuwe investeringen, bouwprojecten of bedrijfsuitbreidingen nog vaak twee vergunningsaanvragen indienen: een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning én een milieuvergunningsaanvraag. De unieke omgevingsvergunning integreert de milieu- en stedenbouwkundige vergunning. Daardoor zal slechts één aanvraagdossier, één openbaar onderzoek en één adviesronde vereist zijn, waarna de overheid één beslissing neemt.

“De unieke omgevingsvergunning zorgt voor minder administratieve rompslomp, meer efficiëntie en tijdswinst bij het realiseren van nieuwe investeringsprojecten of bedrijfsuitbreidingen. Daarnaast geldt de omgevingsvergunning in principe voor onbepaalde tijd.  Het permanente karakter biedt bijgevolg grotere rechts- en bestaanszekerheid,” aldus Frederik Serruys, Directeur UNIZO West-Vlaanderen.

Steden en gemeenten kunnen uitstel vragen tot 1 juni, als ze de vergunningsaanvragen nog niet digitaal kunnen behandelen. UNIZO kan begrip opbrengen voor deze gefaseerde invoering, maar dringt wel aan op heldere communicatie en afstemming, om onduidelijkheden en misverstanden tijdens de overgangsperiode te vermijden. Tot 1 juni kan de aanvraagprocedure immers van gemeente tot gemeente verschillen, naargelang die al wel of niet klaar is voor de digitale afhandeling van de omgevingsvergunningsaanvragen. Daarnaast dringt UNIZO aan om – zoals gepland –ook de socio-economische vergunning te integreren in de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2018.

Op donderdag 9 februari organiseert UNIZO West-Vlaanderen in samenwerking met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en POM West-Vlaanderen, een praktische infosessie rond de gevolgen van de invoering van de omgevingsvergunning voor KMO’s.

Meer over: Omgevingsvergunning