UNIZO verontwaardigd over werkwijze referendum over mobiliteit in Kortrijk

De Stad Kortrijk houdt het eerste digitale referendum rond de vraag of er – ja of nee – elke maand een autovrije zondag moet komen. UNIZO Kortrijk wordt overspoeld door verontwaardigde reacties van handelaars en burgers. Ze roept op om het debat inhoudelijk en vooral genuanceerd te voeren en waarschuwt  voor ondoordachte beslissingen. Op het debat in de Budafabriek gaat directeur UNIZO West-Vlaanderen Wouter Blomme alvast de discussie aan.

Ongenuanceerd, niet-representatief en bindend

“De Kortrijkzanen hebben een jaar geleden hun lokale vertegenwoordigers gekozen”, steekt UNIZO directeur Wouter Blomme van wal. “We mogen van die beleidsmakers verwachten dat zij beslissingen nemen die rekening houden met alle aspecten van de samenleving. Economie, kernversterking, leegstand, ecologie, enzovoort. De vraag in het referendum gaat hieraan voorbij. De individuele deelnemer aan het referendum houdt enkel rekening met zijn eigen visie of belang, los van bijvoorbeeld de impact op de zelfstandigen.”

Ook de organisatie van het referendum is niet de juiste manier, volgens UNIZO. “Het betrokken gebied komt quasi  1 op 1 overeen met het kernwinkelgebied van centrum Kortrijk. Maar alle inwoners van Groot Kortrijk mogen deelnemen aan het referendum. Het overgrote deel van hen is niet getroffen, toch zijn ze doorslaggevend voor het resultaat. Het tegenovergestelde is ook waar. Handelaars die in het getroffen gebied hun zaak uitbaten maar geen Kortrijkzaan zijn, hebben geen stemrecht. Voor ons is de uitslag dus per definitie al niet representatief.”

Het reglement blijkt ook vooringenomen. Indien het antwoord ‘ja’ is “zal het project doorgevoerd worden in de loop van het daaropvolgende jaar”. Zo staat er letterlijk te lezen. Maar het reglement zegt niets over de gevolgen van een negatieve uitslag. “Is het voorstel dan verworpen?”, vraagt Wouter Blomme zich af. “Of is een negatief advies plots niet bindend?”

Kortrijkse ondernemers alweer gepasseerd

UNIZO Kortrijk deed een bevraging bij de zelfstandige ondernemers in het betrokken gebied. “Er zijn voor- en tegenstanders, wat logisch is. Maar allen zijn ze het er over eens dat er op korte termijn héél wat mobiliteitsbeslissingen werden genomen waarvoor bij hen geen draagvlak werd gecreëerd”, concludeert Gudrun Bekaert (voorzitter UNIZO Kortrijk). “Na de invoering van de fietszone en de gewijzigde parkeertarieven worden we ook hier weer voor een voldongen feit gezet. Terwijl dit debat nog volop loopt, wordt een volgende ballonnetje al opgelaten, namelijk de invoering van een lage emissiezone. Wanneer stopt dit?”

Ruimer mobiliteitsdebat

UNIZO Kortrijk dringt van bij de start van de legislatuur aan om een breed en genuanceerd mobiliteitsdebat te voeren met het stadsbestuur. Het college stemde alvast in met het UNIZO-voorstel van een mobiliteitsraad. Dat gaat wel pas in 2020 van start. “Het referendum komt eigenlijk te vroeg en zou moeten gaan over een veel ruimer kernversterkend beleid. Wat de uitslag van het referendum ook is, dit moet nog steeds in een breder geheel geschetst worden. Een omkaderend eventbeleid, duidelijk parkeerbeleid, tussentijdse bijsturingen, evaluaties en andere randvoorwaarden moeten in de uiteindelijke uitvoering mee opgenomen worden. Kortom, een beleid gebaseerd op constructief overleg, gezond verstand en compromissen en niet op basis van een ongenuanceerde vraag.”