UNIZO vraagt afschaffing van economisch onproductieve ondernemersbelastingen

Ongeveer de helft van de West-Vlaamse lokale besturen heft belasting op niet geadresseerd reclamedrukwerk

Op het einde van dit jaar zijn de lokale besturen ‘halfweg’. Een symbolisch moment voor evaluatie. Naast onder meer retributies en stimulerende maatregelen bepalen ook de lokale ondernemersbelastingen de mate van ondernemersvriendelijk besturen. UNIZO West-Vlaanderen pleit in deze voor de afschaffing van economisch onproductieve belastingen zoals de foute aanwending van die op niet geadresseerd reclamedrukwerk. Uit cijfers van Vlaams minister Homans blijken ongeveer de helft van de West-Vlaamse lokale besturen deze belasting te heffen.

De eerste drie jaren waren voor de steden en gemeenten zeker geen makkelijke periode. De ambtenarenpensioenen, de dalende subsidies en andere factoren zorgden voor een grote financiële druk. Voor UNIZO mogen deze tekorten niet verhaald worden op de ondernemers. Zij zijn immers een belangrijke motor voor lokale welvaart.

Frederik Serruys: “Laat duidelijk zijn. UNIZO pleit zeker niet voor de afschaffing van alle belastingen, maar wel voor de afschaffing van alle economisch onproductieve ondernemersbelastingen. We vragen de West-Vlaamse gemeentebesturen hiervoor de nodige inspanningen te leveren. Daarnaast vinden we het vanuit Vlaanderen belangrijk om de wildgroei en veelheid aan belastingreglementen tegen te gaan en eenvormigheid te stimuleren.“

31 van de 64 of 48,44 % van de West-Vlaamse steden en gemeenten heffen bijvoorbeeld een lokale belasting op niet geadresseerd reclamedrukwerk. Negen van hen voerden de belasting deze legislatuur in. 15 West-Vlaamse lokale besturen verhoogden de belasting deze legislatuur. Bij een foute aanwending van deze belasting kan deze de lokale handelaar hard treffen.

Marc Vercaemst, zaakvoerder van Drukkerij Vercaemst in Zwevegem: “Reeds 35 jaar geven we een informatieblad uit in Zwevegem en enkele omliggende gemeenten. Dit wordt bekostigd door adverteerders die de bijhorende informatie ondersteunen. Hiermee vervullen zeker we een maatschappelijke meerwaarde. Recent en enkel in Zwevegem worden we op de verspreiding ervan belast. Die belasting kost ons ongeveer 2500 euro per jaar. Een groot bedrag voor een kleine onderneming als de onze. Het hoeft niet gezegd. De belasting is een mokerslag voor onze ondernemingen en hypothekeert de ontwikkeling van onze lokale economie.”

Meer over: Belastingen, Gemeente, Reclame, Commerciële acties