UNIZO vraagt om snel werk te maken van ontwikkeling Chartreusegebied tot unieke dienstenzone.

UNIZO: Chartreuse ontwikkelen tot unieke en hoogwaardige bedrijvenzone, met focus op start- ups, bedrijven met nationale of internationale uitstraling, en spin-offs van universiteiten, hogescholen of reeds bestaande tech-spelers.

Het Openbaar Onderzoek van het Ontwerp GRUP ‘Afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge’ – dit is een herneming na een eerdere schorsing-  loopt op zijn einde. Stad Brugge gaf een gunstig advies. Dit moet, volgens UNIZO-directeur Frederik Serruys, het startschot kunnen betekenen om eindelijk werk te maken van een duurzame en zinvolle invulling van dit gebied. De locatie, vlakbij het knooppunt van de E40 en de 403, is ideaal om kantoren met een Vlaamse of zelfs internationale uitstraling aan te trekken naar Brugge. “Maar ook start-ups, spin-offs van hogescholen of universiteiten, en de in Brugge reeds sterk aanwezige IT en mechatronica-sector, moeten zich hier kunnen komen vestigen.

“Brugge heeft absoluut nood aan een unieke locatie waar hoogwaardige dienstenspelers, naast de reeds bestaande KMO’s, zorginstellingen en dienstverleners die Brugge al heeft, aan te trekken. Als provinciehoofdplaats, met zijn unieke ligging, vlakbij de haven van Zeebrugge, maar ook op een logistiek kruispunt tussen Noord-Frankrijk, Groot-Brittannië en de rest van Europa moet Brugge ambitieus durven zijn en nu ten volle inzetten op een nieuwe economische ontwikkeling.” Aldus Serruys nog. Ook de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) moet hier, volgens Serruys, een sterke rol kunnen spelen. De WVI moet de zone op korte termijn kunnen ontwikkelen en bouwrijp maken. “Brugge heeft niet zoveel kansen meer om echt in te zetten op duurzame economische groei, die kans mogen we absoluut niet lagen liggen.” aldus nog Serruys.

Meer over: Stedenbouwkundige verordening
Thema: Actueel