UNIZO West-Vlaanderen duidelijk: “geen retailzone op site IKEA!”

Het is reeds geruime tijd stil in het dossier betreffende de komst van IKEA naar Wevelgem. Toch is de meubelgigant, achter de schermen, bezig met de voorbereidingen voor het plan-MER. Daarnaast is er deze week een overleg met de Zuid-West-Vlaamse conferentie van Burgemeesters. UNIZO roept de betrokkenen op om zeker geen bijkomende retailzone op de site toe te laten.    

UNIZO reageerde reeds toen de geruchten over een mogelijke IKEA-vestiging de kop op staken. Het standpunt van de ondernemersorganisatie blijft gelijk. De mobiliteit is een belangrijk knelpunt. Het project wordt immers voorzien tussen twee verkeersknooppunten die erg belangrijk zijn voor de mobiliteit in de streek. Er worden weliswaar aanpassingen aan het knooppunt A19-R8 voorzien, maar die zullen volgens UNIZO niet volstaan om de vele bezoekers op deze belangrijke verbindingssnelweg de baas te kunnen. UNIZO vreest ook dat de omliggende dorpskernen, op het vlak van mobiliteit, extra belast zullen worden.

Een tweede bezorgdheid van de ondernemersorganisatie betreft de extra invulling van de site. Het kan niet de bedoeling zijn om nog eens een nieuwe zone voor winkels te creëren buiten de stad. Detailhandel hoort immers thuis in de stads- en dorpskernen en niet in de periferie. Mocht er op de site van IKEA toch bijkomende ruimte voor shopping voorzien worden dan is een verdere leegloop van onze winkelkernen onafwendbaar.

Directeur UNIZO West-Vlaanderen Frederik Serruys: “UNIZO onderstreept zijn standpunt rond bijkomende retail in Zuid West-Vlaanderen. Meer retail buiten de kernen is nefast voor de leefbaarheid van de detailhandel in de stads- en dorpscentra. Wij kanten ons niet tegen de komst van IKEA naar West-Vlaanderen. Maar, naast de geformuleerde aandachtspunten, zijn we tevens ongerust over de snelheid waarmee deze gigant een plan-MER zou kunnen opstarten.”

Meer over: Kernversterking, Mobiliteit, Steunmaatregelen