UNIZO West-Vlaanderen: “Hervormde KMO- Portefeuille een schoolvoorbeeld van administratieve vereenvoudiging”

Bijna een jaar geleden werd de KMO-Portefeuille grondig herzien. De belangrijkste wijzigingen waren een groepering van adviesdomeinen, een wijziging van het jaarlijks maximum subsidiebedrag en een onderscheid tussen kleine en middelgrote ondernemingen. Zowel het aantal KMO’s die gebruik maken van de KMO-Portefeuille als de steunbedragen groeien sterk sinds de hervorming die op 1 april 2016 is ingegaan. In West-Vlaanderen steeg het aantal ingediende dossiers sinds de hervorming met 19,72% tot 23.654 tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De cijfers liggen in het verlende van het Vlaamse gemiddelde. Dit blijkt uit de analyse van de cijfers die de Vlaamse parlementsleden An Christiaens (CD&V) en Grete Remen (N-VA) verzamelden.

Directeur UNIZO West-Vlaanderen Frederik Serruys: “UNIZO heeft de vereenvoudiging van de KMO-Portefeuille vanaf het begin mee ondersteund. De hervorming was nodig omdat ondernemers soms subsidies misliepen omdat ze niet altijd wisten dat ze er recht op hadden. Ook was de administratieve weg naar de subsidies vrij hobbelig. Het instrument is ondertussen een schoolvoorbeeld van administratieve vereenvoudiging. Via de UNIZO Ondernemerslijn, ontvangen we ook veel minder klachten dan voorheen.“

Uiteindelijk werden in de periode 1 april 2016 tot 31 december 2016 21.634 West-Vlaamse dossiers goedgekeurd of 91,50% van de ingediende dossiers. Een stijging van het aantal goedgekeurde dossiers met 28,8% tegenover dezelfde periode in 2015. Hiermee kwam, via de KMO-portefeuille, 8.104.915,17 euro naar de West-Vlaamse KMO’s waarvan het grootste deel (ongeveer 4/5de ) voor opleidingen.    

“UNIZO schrikt niet van de sterke opmars van de opleidingsdossiers. Opleiding en vorming van medewerkers wordt naar de toekomst toe alsmaar meer belangrijker. Dankzij de KMO-portefeuille kunnen KMO’s een tussenkomst krijgen in opleidingskost van de vaak zeer dure opleidingen die werknemers en het bedrijf concurrentieel houden en maken” aldus Serruys.

Gezien het succes van de KMO-Portefeuille, verwacht UNIZO dat dit instrument versterkt wordt indien dit nodig blijkt te zijn. We moeten ten allen tijde vermijden dat we opnieuw in een situatie komen, waarbij de middelen van de KMO-portefeuille voor het verstrijken van het jaareinde reeds opgebruikt zijn.

Meer over: KMO-Portefeuille, Steunmaatregelen
Thema: Actueel