UNIZO West-Vlaanderen niet verbaasd over stijgend aantal jobstudenten

Eén op vijf werkgevers ziet jobstudent als mogelijk aanwervingskanaal

De zomerperiode is traditioneel het moment waarop veel jongeren kiezen voor een vakantiejob. In West-Vlaanderen, met zijn toeristische troeven, is dit al zeker het geval. Maar ook in andere sectoren doet men graag beroep op de hulp van deze jongeren. Geen wonder dat elk jaar meer jobstudenten aan de slag gaan. In 2014 waren maar liefst 469.000 jobstudenten actief, ofwel 5 procent meer dan het jaar voordien (bron: RSZ). Voor UNIZO West-Vlaanderen verbazen deze cijfers niet. Zowel voor de jobstudenten als de werkgevers biedt hun werkrelatie een duidelijke win-win.

Werkgeversorganisatie UNIZO peilde bij 555 Vlaamse ondernemers naar de motieven om jobstudenten in te zetten. Voor de meesten (6 op 10 werkgevers) zijn de jongeren een welgekomen manier om het werk van de vaste werknemers te verlichten. Daarnaast trekt flexibiliteit 4 op 10 werkgevers over de streep. Ook het enthousiasme van de jobstudenten is voor 1 op 5 een motivatie. Opvallend is dat 1 op 5 werkgevers jobstudenten aanneemt als mogelijk aanwervingskanaal. Jobstudenten maken kennis met de job en de werkomgeving, de werkgever ziet op zijn beurt of het profiel van de student zou passen in zijn bedrijf. Is het een match, dan kan de studentenarbeid uitmonden in een vast contract.

Vorig jaar waren er 469.000 jobstudenten, waarvan 56% meisjes en 44% jongens. Samen werkten ze 10,3 miljoen dagen, ofwel gemiddeld 22 dagen per jaar. Jobstudenten verdienen gemiddeld 1.616 euro. Naast het verdiende loon krijgen jobstudenten de kans kennis te maken met de arbeidsmarkt. Een belangrijke troef voor de toekomst.

Directeur UNIZO West-Vlaanderen Frederik Serruys: “U hoeft UNIZO niet te overtuigen van het belang van het systeem van jobstudenten. De duidelijke win-win situatie zet ons er immers reeds jaren toe aan een jobstudentenbeurs in Brugge te organiseren. Toch is er nood aan meer flexibiliteit. De afgelopen jaren werd de reglementering reeds versoepeld maar er dient snel werk gemaakt te worden van de beloofde hervorming van de studentenarbeid. Vandaag kunnen studenten 50 dagen per jaar werken. Werkt hij echter maar een paar uur, dan is hij meteen een volledige dag kwijt. Een urensysteem zou aan de vraag naar meer flexibiliteit tegemoet komen.” Een vraag die zowel bij de studenten als bij de werkgevers leeft.

Sinds 2008 organiseert UNIZO i.s.m. HR-dienstengroep ADMB overigens de verkiezing van de  ‘Jobstudent van het Jaar’. De organisaties doen dat om werkgrage jobstudenten en hun werkgevers te belonen. Werkgevers die hun jobstudent willen nomineren, kunnen dat tot 17 augustus via www.jobstudentvanhetjaar.be. De nationale winnaar krijgt een extra maandloon. De provinciale winnaar ontvangt een geschenkenpakket. Alle bedrijven die nomineren, krijgen bovendien een leuke prijs.

Zaakvoeder Mestdagh Artisan Marc Gombert: “We schreven één van onze vaste jobstudenten in voor jobstudent van het jaar. Arne is ‘het’ voorbeeld van hoe een jobstudent het werk van vaste medewerkers kan verlichten en opvangen. Een echte meerwaarde voor het bedrijf. Maar ook onze firma was voor hem een surplus. Arne koos voor een studierichting in het verlengde van zijn vakantiejob, deed zijn stage in ons bedrijf en maakte er zelf zijn eindwerk over.”     

 

Meer over: Aanwerven, Personeelskosten, Jobstudent, Aftrekbare beroepskosten, Jongeren opleiden op werkvloer
Thema: Personeel