Vergeet ondernemers niet te betrekken bij invoering LEZ

Begin deze week stond het te lezen in de pers: Kortrijk en Oostende overwegen de invoering van een lage-emissiezone (LEZ). UNIZO West-Vlaanderen heeft geen bezwaar tegen de lage-emissiezone. Beleidsmakers dienen zich wel bewust te zijn van de impact op de ondernemers binnen hun stad en in een ruime regio buiten hun stad.

Ondersteunende maatregelen

UNIZO West-Vlaanderen vraagt steun voor alle ondernemers die impact ondervinden bij de invoering van een LEZ. Zo moet bijvoorbeeld ook het wagenpark van de ondernemers uit de ruime regio van de LEZ worden afgestemd op de strenge LEZ-voorwaarden. Een aannemer met tien bestelwagens in zijn vloot dient minstens een aantal van die bestelwagens versneld te vernieuwen.  Anders kan hij geen werken meer uitvoeren in LEZ-steden.

De ondernemers moeten dus vandaag al op zoek naar alternatieven die ook in de verdere toekomst nog in stadscentra welkom zijn. We zien dat er weinig bestelwagens zijn die op gas, elektriciteit of benzine rijden en ook dat speelt in het nadeel van de ondernemer die een alternatief zoekt voor diesel. 

Afstemming is nodig  
UNIZO West-Vlaanderen roept op om in de voorbereiding van de invoering oog te hebben voor harmonisatie van de regels.

Na Antwerpen en Brussel volgen zeker al Gent (2020) en Mechelen (2021). UNIZO steunt deze milieuvriendelijke maatregelen, maar betreurt dat er in deze zones een wirwar van wetten en regels zijn Dat maakt het voor ondernemers die over heel het land actief zijn zeker niet makkelijker. 

Aandacht voor ondernemers

UNIZO West-Vlaanderen heeft geen bezwaar tegen de invoering van een lage-emissiezone, maar vraagt in het voorbereidende traject de nodige aandacht voor de impact op de ondernemers zowel binnen als in de ruime regio buiten de LEZ. Dat aangevuld met flankerende en stimulerende maatregelen om de financiële impact op de ondernemers te minimaliseren.