Verleng de maatregel rond de tijdelijke werkloosheid in het belang van West-Vlaanderen

Verleng de maatregel rond de tijdelijke werkloosheid in het belang van West-Vlaanderen
25% Vlaamse tijdelijke werklozen werkt in West-Vlaanderen, waarvan meer dan de helft in toerisme en horeca

Op basis van de cijfers die minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) eerder deze week vrijgaf bleek dat de soepele maatregel van de tijdelijke werkloosheid door corona 1,3 miljard euro heeft gekost. Ver beneden de gebudgetteerde uitgave van 3 miljard euro. Voor UNIZO West-Vlaanderen wordt de maatregel het best verlengd tot eind augustus. “Zo niet dreigt een sociaal bloedbad in onze toeristische provincie”, zegt Wouter Blomme, directeur UNIZO West-Vlaanderen.

“Uit analyse van de cijfers van de RVA blijkt dat 25% van de Vlaamse tijdelijke werklozen uit West-Vlaanderen komen”, begint Wouter Blomme. “Als we naar de sectoren kijken, dan werkt 54% daarvan rechtstreeks in de sectoren recreatie en horeca. Het reële cijfer zal nog hoger liggen als we rekening houden met de toeleveranciers van die sectoren.”

Pas volgende week beslist de Nationale Veiligheidsraad omtrent de heropstart van die sectoren. UNIZO West-Vlaanderen kijkt reikhalzend uit naar een veilige heropstart. “We zijn per definitie de meest toeristische provincie. Met 73% van alle Vlaamse logies zijn we absolute koploper. Dat hebben we te danken aan de kust, het Brugse ommeland, de Westhoek en de Leiestreek. Stuk voor stuk toeristische regio’s die veel binnen- en buitenlandse toeristen trekken”, gaat Wouter Blomme verder. “De keerzijde is natuurlijk ook dat heel veel ondernemers en werknemers hun brood verdienen binnen die sector. Het water staat hen aan de lippen. De vraag om te kunnen heropstarten is bijzonder groot.”

Nuttig voor West-Vlaamse economie
Maar daar wringt ook een schoentje volgens UNIZO West-Vlaanderen. “Zolang toerisme, recreatie en horeca niet op volle capaciteit kunnen draaien, moet het soepele systeem van de tijdelijke werkloosheid door corona behouden blijven. Zo niet dreigen in die sectoren ontslagen te vallen. Een restauranthouder die omwille van de anderhalvemetermaatregelen maar de helft van een normale bezetting heeft, zal die zijn volledige staf nodig hebben? Ondernemers zullen de tering naar de nering zetten”, nog volgens Wouter Blomme. “

“Een gelijkaardig signaal horen we bij onze kmo’s. Zij zien in dit unieke systeem een echte win-winsituatie. Enerzijds biedt het financiële zekerheid aan de werknemer, die volgens onze gegevens in de meeste gevallen deeltijds aan het werk blijft en deeltijds tijdelijk werkloos is. Anderzijds geeft het mogelijkheden aan de werkgevers. Zij kunnen hun werknemerscapaciteit geleidelijk aan terug op volle bezetting brengen én ondertussen vaak dure ontslagvergoedingen vermijden”, verdedigt Wouter Blomme het systeem. “Een kans die we niet mogen laten liggen”.

“Aan het systeem zelf moet niet gemorreld worden. Werkgevers zijn er ondertussen dusdanig mee vertrouwd, dat wijziging in procedure of maatregelen nefast zou zijn. De overheid toonde reeds met de versoepelde aanvraag van de tijdelijke werkloosheid en de zeer eenvoudige aanvraag van de corona hinderpremie dat het alvast een pak eenvoudiger kan als het aankomt op administratieve lasten. We pleiten om die administratieve vereenvoudiging permanent aan te houden en door te trekken na de crisis”, besluit Wouter Blomme.