Verplichte elektronische facturatie naar de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 verwacht de Vlaamse overheid dat haar leveranciers elektronische facturen gaan sturen.  Ook in de overheidsopdracht of de bestelbon zult u dit vanaf dan vermeld zien.

Een elektronische factuur of e-factuur is een factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde, elektronische vorm die automatische elektronische verwerking bij verzender en ontvanger mogelijk maakt. Een factuur als PDF-document via mail verstuurd, is dus geen e-factuur. Dergelijke factuur houdt immers ook een potentieel risico in naar beveiliging.

Voor het ontvangen van e-facturen zullen de federale overheid, de gewesten en de lokale overheden gebruik maken van eenzelfde platform (Mercurius). Op die manier heeft u als leverancier slechts één aanleverpunt voor uw e-facturen. Bovendien wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde netwerkinfrastructuur PEPPOL die toelaat dat bedrijven ook onderling e-facturen kunnen verzenden en ontvangen.

Op de website https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers vindt u hierover meer informatie.

De Vlaamse overheid organiseert ook infosessies.  Een aantal sessies zijn reeds volzet.  Er zijn nog vrije plaatsen bij volgende sessies :

  • Maandag 14 november van 14 tot 16 u in het Vlaams Administratief Centrum in Leuven.
  • Woensdag 7 december 2016 van 14 tot 16u in het Vlaams Administratief Centrum in Gent.

U kunt zich inschrijven op e.procurement@vlaanderen.be, met vermelding van de naam van uw bedrijf, het e-mailadres, de naam en functie van de deelnemer.

Leveranciers met weinig facturen krijgen tijdens deze informatiesessies ook een demo van het gratis portaal die voor hen beschikbaar is.

Nog vragen? Neem contact op met de UNIZO Ondernemerslijn op 0800 20 750 of via ondernemerslijn@unizo.be

Meer over: Boekhouding, Overheidsopdrachten, Factuur, Bouw