Volgens UNIZO bewijzen cijfers het nut van camera’s bij het voorkomen van winkeldiefstallen

Begin augustus maakten Politiezone Vlas en Stad Kortrijk het aantal geregistreerde winkeldiefstallen in het stadscentrum bekend. Tijdens de eerste jaarhelft van 2015 deed zich een spectaculaire daling voor tegenover dezelfde periode vorig jaar. De daling was volgens de diensten te wijten aan de intensieve inzet van camera’s. UNIZO vroeg, ter vergelijking, gelijkaardige cijfers op bij de politiediensten verantwoordelijk voor de andere West-Vlaamse centrumsteden.

 

Aantal geregistreerde winkeldiefstallen in het stadscentrum tijdens het eerste semester van 2014 en 2015.

 

2014

2015

Verschil

 

Brugge

71

56

-15

-21,13%

Kortrijk

133

69

-64

-48,12%

Oostende

47

46

-1

-2,13%

Roeselare

40

52

12

30,00%

 

Met uitzondering van het stadscentrum van Roeselare is er een duidelijk dalende trend merkbaar. Vooral de daling in Brugge en Kortrijk springen in het oog. Dit zijn net de steden die in dezelfde periode investeerden in de inzet van camera’s in het stadscentrum.  

 

Camera’s in het stadscentrum tijdens het eerste semester van 2014 en 2015.

 

2014

2015

Verschil

 

Brugge

3

7

4

133,33%

Kortrijk

18

40

22

122,22%

Oostende

9

9

0

0,00%

Roeselare

4

4

0

0,00%

 

Voorzitter UNIZO Kortrijk Dirk Dupont: “We zijn ons ervan bewust dat bij de vergelijking enige voorzichtigheid geboden moet worden. De geregistreerde gevallen zijn slechts het topje van de ijsberg. Het zogenaamde ‘dark number’ van niet-aangegeven winkeldiefstallen ligt stukken hoger. Toch geeft de vergelijking volgens ons een belangrijke relatie weer. In Kortrijk zijn we reeds overtuigd van het belang van camera’s als ontradende factor. Daarnaast dragen ze zeker bij tot het oplossen van sommige feiten en verhogen ze het veiligheidsgevoel voor onze klanten. We hopen dan ook dat ook de andere centrumsteden het nut ervan inzien en het Kortrijkse voorbeeld gaan volgen.

 

UNIZO pleit verder voor een harde aanpak van de winkelcriminaliteit. Vorige legislatuur werden hieromtrent een aantal federale maatregelen genomen, zoals het installeren van snelrechtkamers in alle arrondissementen en het ontwikkelen van een elektronische toezicht met GPS. UNIZO vraagt een goede opvolging en monitoring van deze maatregelen en bijsturing waar nodig. Binnen deze thematiek wil de werkgeversorganisatie eveneens wijzen op de meerwaarde van de Buurtinformatienetwerken voor Zelfstandigen (BIN-Z).