Vraag vanaf vandaag je hinderpremie aan!

Beste ondernemer

Het zijn ongetwijfeld al heftige en onzekere weken geweest. Nu de eerste onduidelijkheden met betrekking tot de opgelegde maatregelen achter de rug zijn, geven we jullie graag een kort overzicht van de steunmaatregelen die voor jullie van toepassing kunnen zijn. Niet elk één van jullie heeft jammer genoeg recht op dezelfde steunmaatregelen. Veel hangt af van de sector waarin jullie actief zijn. Dit zijn de maatregelen op vandaag en kunnen uiteraard nog wijzigen vanuit de overheid.
Weet dat wij als UNIZO hoe dan ook blijven ijveren voor ondersteuning van ondernemers. Van lokale besturen tot in de Wetstraat. Wij vechten voor de ondernemers, laat dat duidelijk zijn!

Wat staat er op jullie to do lijstje?

  • Aanvraag hinderpremie (indien recht): vanaf vandaag via de website van VLAIO.
  • Aanvraag crisis-overbruggingsrecht: sociaal verzekeringsfonds contacteren.
  • Vermindering voorlopige sociale bijdragen 2020: sociaal verzekeringsfonds contacteren.
  • Betalingsuitstel kredieten: contact nemen met je bankier.
  • Aangifte btw en bedrijfsvoorheffing: automatisch uitstel van betaling voor 2 maanden. Dit is dus al CHECK!
  • Nog steunmaatregelen van toepassing voor mij? Bekijk www.unizo.be/coronasteunmaatregelen!

Hinderpemie

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. De corona hinderpremie bedraagt 4000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten.

Ben je als ondernemer verplicht om te sluiten, dan kom je hiervoor in aanmerking. Aanvragen kan via https://www.aanvraagcoronapremie.be/!
Let wel: door de enorme toevloed naar de online applicatie verwacht men de eerste dagen een zeer trage opstart van de applicatie (op dit moment al meer dan een half uur wachttijd). Er is tijd tot 30 dagen na de laatste sluitingsdag om deze aanvraag in te dienen, dus we raden aan nog een aantal dagen te wachten om het systeem niet te overbelasten.

Stappenplan: hoe vraag ik de premie aan?
Inloggen gebeurt op de klassieke manier (Itsme app of paspoort & pincode)
Stap 1 : opgave bijberoep of hoofdberoep en omschrijving activiteit. Let wel: bijberoepers komen slechts onder strikte voorwaarden in aanmerking.
Stap 2 : opgave van contactgegevens en bankrekeningnummer
Stap 3 : opgave van de openingsuren vóór de coronamaatregelen
Stap 4 : verklaring dat alles waarheidsgetrouw werd ingevuld & verzenden !

BELANGRIJK: Krijg je een foutboodschap ‘geen aanvraag omwille van rechtstoestand’? Dit is een technisch probleem bij het ophalen van je RSZ-gegevens en gekend. Men is momenteel bezig om het probleem op te lossen. Vanaf maandag kan je opnieuw een aanvraag indienen.

Bij twijfel of jij open mag blijven bekijk dan de website: https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven

Crisis-overbruggingsrecht

Een vervangingsinkomen voor zelfstandigen. Elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of zich genoodzaakt ziet zijn zaak te sluiten kan hier aanspraak op maken. In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen toegang. Je moet wel aangesloten zijn in maart om de overbruggingsuitkering van maart te kunnen krijgen. Onder strikte voorwaarden krijgen ook zelfstandigen in bijberoep een tegemoetkoming.
Het crisis-overbruggingsrecht voorziet in maart en april in een volledig maandbedrag (1.291,69 euro, (1.614,10 euro bij gezinslast)) voor iedere zelfstandige die zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt in die maand. Staat je activiteit op de lijst van activiteiten die geheel of gedeeltelijk verboden zijn, dan vervalt de vereiste van 7 kalenderdagen. Voor deze zelfstandigen is er dus geen minimumduur van onderbreking voorzien.
Aanvraag gebeurt via je sociaal verzekeringsfonds.

UPDATE: Vanuit de belastingadministratie kregen we gisteren meer info over de behandeling van het overbruggingsrecht op fiscaal vlak. Zolang de vergoeding niet hoger is dan de belastbare inkomsten die de voorbije 4 jaren zijn behaald uit de stopgezette activiteit is deze beschouwd als een afzonderlijk belastbaar inkomen. Deze worden belast aan 16.5% en niet aan de progressieve tarieven (behalve als deze belasting voordeliger zou zijn).

Meer info: https://www.unizo.be/crisis-overbruggingsrecht-door-de-coronacrisis-vervangingsinkomen-voor-zelfstandigen

Andere vragen of onduidelijkheden?

Heb je vragen over de vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor dit jaar of misschien over tijdelijke werkloosheid of over betalingsuitstel van bestaande kredieten? Neem dan zeker eens een kijkje op de website waar alle info staat.
Verder kun je ook steeds terecht op onze Facebookpagina om bijvoorbeeld de live video's, het UNIZO journaal en andere informatie te zien. Of schrijf jullie in op de corona nieuwsbrief om elke dag op de hoogte te blijven.

Bekijk alle info rustig op onze coronasite: https://www.unizo.be/corona