West-Vlaamse ondernemers concurrentiëler sinds 1 april? - Verminderde werkgeversbijdrage van kracht

Begin deze maand veranderde er heel wat voor ondernemers. De kilometerheffing, de vernieuwde KMO-portefeuille en de verminderde werkgeversbijdrage traden in werking. Deze laatste maatregel is belangrijk voor het ondernemerschap, in het bijzonder in onze provincie. De nabijheid van Frankrijk en Nederland zorgt er immers voor dat West-Vlaamse ondernemers extra vatbaar zijn voor concurrentie vanuit die landen. Volgens UNIZO West-Vlaanderen is het dan ook een noodzakelijke maatregel om de loonkost te doen dalen en zo concurrentieel te blijven. Toch waarschuwt de werkgeversorganisatie voor het gevaar van de stijgende inflatie.

Vanaf het tweede kwartaal van 2016 start de geleidelijke vermindering van de werkgeversbijdragen. Het gaat om een eerste stap die versterkt zal worden in 2018 en in 2019. In 2019 zal de het basistarief van de werkgeversbijdrage nog 25% bedragen. Het tarief voor de laagste lonen zal daar nog onder liggen.

Directeur UNIZO West-Vlaanderen Frederik Serruys: “De Europese Commissie berekende de gemiddelde loonkost per uur. Voor België bedroeg die 39,1 euro. Voor Frankrijk lag het bedrag 4 euro lager en voor Nederland zelfs 5 euro. Reken maar eens uit wat de impact is voor een ondernemer met tien werknemers in eenzelfde markt. De verminderde werkgeversbijdrage is bijgevolg noodzakelijk om onze ondernemingen concurrentieel te houden. Toch loert het gevaar van de stijgende inflatie om de hoek.”

Volgens UNIZO West-Vlaanderen heeft ondernemen in de provincie heel wat voordelen. Denken we maar aan de hoge productiviteit en de logistieke opportuniteiten. Toch is de loonkost voor veel ondernemingen van doorslaggevend belang.

 

Meer over: Aftrekbare beroepskosten, Personeelskosten, Personeel, Belastingen
Thema: Personeel