West-Vlaamse ondernemers opnieuw getroffen door noodweer

UNIZO dringt aan op een snelle erkenning als natuurramp

Gisteren en deze nacht teisterde hevig onweer onze provincie. In tal van gemeenten is er grote schade. Naast particulieren zijn ook heel wat ondernemers getroffen. Voor hen is het des te zwaarder, omdat het over hun inkomen gaat. UNIZO staat hen in deze moeilijke periode bij in raad en daad. Ondernemers kunnen de klok rond terecht op de gratis UNIZO Ondernemerslijn op het nummer 02 21 22 678 of via ondernemerslijn@unizo.be.

Ondernemers die rechtstreeks of onrechtstreeks schade opgelopen hebben, verwittigen best zo snel mogelijk hun verzekeraar. Alle brandverzekeringscontracten die panden en andere 'eenvoudige risico's' dekken, omvatten verplicht een waarborg tegen natuurrampen die bij wet worden opgesomd. Indien de omvang van de schade groot is, zal de verzekeraar desgevallend een expert langsturen. Om het dossier onderbouwd samen te stellen is het belangrijk niets te verwijderen wat de schade kan aantonen. Ondernemers nemen best ook foto’s van de schade. Dat kan belangrijk zijn als bewijs nadien. Het is aangewezen een lijst met alle schade op te maken en bewijsstukken te verzamelen van de beschadigde goederen (bv. aankoopfacturen).  

Rampenfonds
Het Rampenfonds is sinds 1 juli 2014 een Vlaamse bevoegdheid en treedt enkel op in geval van natuurrampen die officieel erkend worden. Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente moet deze informatie overmaken aan het Vlaams rampenfonds, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de Minister-President van de Vlaamse regering zal vragen. UNIZO vraagt voor de zwaarst getroffen gemeenten snel de erkenning als natuurramp.  

Steunmaatregelen
Als een zaak heel zwaar getroffen is, die de werking van de zaak zodanig verstoort, dan bestaan er een aantal steunmaatregelen. Zo zijn er een aantal fiscale tegemoetkomingen zoals een afbetalingsplan voor de betaling van directe belastingen, uitstel van BTW, maatregelen inzake provincie- en gemeentebelastingen. Daarnaast zijn er ook sociale maatregelen mogelijk: kwijtschelding RSZ-boetes, tijdelijke werkloosheid werknemers, vrijstelling of afbetalingsplan voor de betaling van sociale bijdragen…

UNIZO verwijst voor meer nuttige informatie naar zijn kennissysteem en naar de snelwijzer rampen.

Meer over: Rampen
Thema: Actueel