West-Vlaamse starters op hoogste niveau sinds aanvang startersatlas

Goed nieuws uit startersland. Het aantal ondernemers dat er durft voor te gaan, is in 2016 andermaal gestegen.
In 2016 besloten in België 89.777 (+8,7%) ondernemers een eigen zaak te starten. 8.935 of 9,95% onder hen zijn actief in West-Vlaanderen.
Een stijging van 5,43% tegenover het jaar voordien en meteen het hoogste aantal sinds het eerste referentiejaar 2006. Ook in de andere provincies is er een stijging van het aantal starters ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit de jaarlijkse startersatlas van UNIZO, Graydon en UCM.

Met 8.935 starters in 2016 heeft West-Vlaanderen 7,6 starters per 1000 inwoners. Hiermee scoort de startersdichtheid onder het Belgische niveau van 8,0 starters per 1.000 inwoners. Voor 2017 zijn de vooruitzichten positief. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar verwelkomde West-Vlaanderen 2.544 starters of een stijging van 4,22% tegenover de eerste drie maanden van 2016.

Frederik Serruys, Directeur UNIZO West-Vlaanderen: “Het toenemend aantal starters is een goeie graadmeter voor de algemene stemming en het vertrouwen in de toekomst bij de ondernemers. Meer starters betekent meer optimisme, opnieuw meer vertrouwen in de toekomst. De crisissfeer klaart duidelijk op. En die opklaring wordt op haar beurt opnieuw versterkt door de vele nieuwe  ondernemers, die zich volop smijten en investeren in onze economie. Toch is dit niet het moment om achterover te leunen. We moeten het imago van ondernemers en de diensteverlening verder verbeteren. De lasten voor ondernemers moeten omlaag en we blijven hameren op minder rompslomp."

Van alle opgerichte ondernemingen in West-Vlaanderen in 2012 is vijf jaar later (begin 2017) nog 70,26% actief. Concreet betekent dit dat van de 8.032 opgestarte ondernemingen in 2012 er begin 2017 nog 5.643 actief zijn. Overleeft een startende onderneming de eerste vijf jaar, dan daalt de kans op stopzetting substantieel. De Belgische overlevingsgraad bedraagt 68,78%. Om de slaagkansen te verhogen, neemt UNIZO verschillende initiatieven. De startersroadshows, de haalbaarheidsstudies, de persoonlijke begeleidingstrajecten en advies vanuit de UNIZO startersservice zijn de bekendste. Daarnaast organiseert UNIZO vandaag (18 mei 2017) de online startersdag waarop starters of mensen die met het idee spelen om een eigen zaak te beginnen online terecht kunnen met al hun vragen.

Ook dit jaar blijft de dienstensector het meest populair bij starters. In 2016 zijn er 34.220 starters in de dienstensector, wat overeenkomt met een aandeel van 38,1% ten opzichte van het totale aantal starters in België. Binnen de dienstensector zijn de zakelijke diensten en immobiliën het populairst. De tweede grootste groep wordt gevormd door de vrije beroepers. Binnen deze sector zijn de medische beroepen het sterkst vertegenwoordigd. Na de dienstensector en de vrije beroepen volgen de bouwsector en de detailhandel.