West-Vlaamse starters stijgen eerste jaarhelft 2018 met 4,9%

In de eerste jaarhelft is bijna 1 op 5 Vlaamse starters West-Vlaams

In de eerste zes maanden van 2018 werden er 27.362 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen opgericht in het Vlaams gewest. Nooit eerder begonnen zoveel Vlamingen met een eigen zaak[1]. Ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2017, ook al een recordjaar, nam het aantal starters in het Vlaams gewest toe met 3,4%. Ook in West-Vlaanderen steeg het aantal starters de eerste jaarhelft met 4,9% tot 5.096. Samen met Oost-Vlaanderen tekent de provincie hiermee de sterkste absolute en procentuele stijging op. Dat blijkt uit een analyse die UNIZO maakte op basis van gegevens van Graydon nv.

Frederik Serruys, directeur UNIZO West-Vlaanderen: “Dat het aantal starters net zoals in de voorbije jaren een aangroei kent, heeft te maken met een verbeterd imago van ondernemerschap, de aantrekkende economie en een aantal noodzakelijke ingrepen doorgevoerd aan regeringszijde, zoals het verlagen van de vennootschapsbelasting, de goedkopere eerste aanwervingen en financiële ondersteuningsmaatregelen zoals de winwinlening en de tax shelter voor startende ondernemingen.

We zien in alle Vlaamse provincies een stijging van het aantal starters. Ten opzichte van de eerste jaarhelft 2017 is de stijging in de eerste zes maanden van 2018 het grootst in de provincie Oost-Vlaanderen (8,4%). West-Vlaanderen volgt als tweede met een groeipercentage van 4,9% en een relatief aandeel van 26,2%. De stijging is het minst groot in Antwerpen: 0,6% groei en een relatief aandeel van 5,0%. Vermits nog niet alle informatie over de starters verwerkt is, verwacht UNIZO daarenboven dat de cijfers opwaarts zullen bijgesteld worden.

Om de slaagkansen van starters te verhogen, neemt UNIZO verschillende initiatieven. De startersroadshows, de haalbaarheidsstudies, de persoonlijke begeleidingstrajecten en advies vanuit de UNIZO startersservice zijn de bekendste. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de starters de kaap van vijf jaar halen als ze daarenboven een Go4Business-traject volgen. Daarnaast organiseert UNIZO jaarlijks een startersdag waarop starters of mensen die met het idee spelen om een eigen zaak te beginnen online terecht kunnen met al hun vragen.

Met “A Dog’s Life” kan UNIZO een unieke starter uit de eerste jaarhelft aanreiken. Stephanie Soetaert starte haar eigen webshop met luxeproducten voor dieren. Contactgegevens te verkrijgen via UNIZO West-Vlaanderen.

Graydon-cijfers:

Vlaanderen, 1e helft 2018

27.362

Vlaanderen, 1e helft 2017

26.461

Verschil (groei%)

+901 (3,4%)

 

West-Vlaanderen, 1e helft 2018

5.059

West-Vlaanderen, 1e helft 2017

4.823

Verschil (groei%)

+236 (4,9%)

Provinciaal aandeel in aantal starters 1e helft 2018

18,5%

Provinciaal aandeel in groei van het aantal starters 1e helft 2018/2017

26,2%

 

Oost-Vlaanderen, 1e helft 2018

6.256

Oost-Vlaanderen, 1e helft 2017

5.769

Verschil (groei%)

+487 (8,4%)

Provinciaal aandeel in aantal starters 1e helft 2018

22,9%

Provinciaal aandeel in groei van het aantal starters 1e helft 2018/2017

54,1%

 

Antwerpen, 1e helft 2018

8.103

Antwerpen, 1e helft 2017

8.058

Verschil (groei%)

+45 (0,6%)

Provinciaal aandeel in aantal starters 1e helft 2018

29,6%

Provinciaal aandeel in groei van het aantal starters 1e helft 2018/2017

5,0%

 

Limburg, 1e helft 2018

3.516

Limburg, 1e helft 2017

3.451

Verschil (groei%)

+65 (1,9%)

Provinciaal aandeel in aantal starters 1e helft 2018

12,8%

Provinciaal aandeel in groei van het aantal starters 1e helft 2018/2017

7,2%

 

Vlaams-Brabant, 1e helft 2018

4.428

Vlaams-Brabant, 1e helft 2017

4.360

Verschil (groei%)

+68 (1,6%)

Provinciaal aandeel in aantal starters 1e helft 2018

16,2%

Provinciaal aandeel in groei van het aantal starters 1e helft 2018/2017

7,5%

[1] De statistieken houden geen rekening met vzw’s, verenigingen van mede-eigenaars, Europese Economische Samenwerkingsverbanden in diverse vormen en publiekrechtelijke vennootschappen.