West-Vlaanderen telt de meeste vrouwelijke ondernemers

Naar aanleiding van een schriftelijke parlementaire vraag van Kurt Vanryckeghem aan Vlaams minister van Economie Hilde Crevits rond vrouwelijk ondernemerschap, verzamelde UNIZO West-Vlaanderen extra cijfermateriaal. Wat blijkt? Van heel Vlaanderen telt de provincie West-Vlaanderen in verhouding de meeste ondernemende vrouwen. Van alle zelfstandigen in West-Vlaanderen is 37% een vrouw (tov. 35,5% gemiddeld in Vlaanderen). Dat is nog geen reden tot euforie…

“Dat aandeel kan en moet nog stijgen”, zegt Wouter Blomme, directeur UNIZO West-Vlaanderen. “Hoewel West-Vlaanderen de beste cijfers kan voorleggen, wil dit nog niet zeggen dat ze ook goed zijn. Integendeel, de schromelijke ondervertegenwoordiging van vrouwelijke ondernemers moeten we in de komende generatie beter aanpakken."

Dat kan op drie niveaus: ten eerste de vrouwelijke ondernemer (in spe) zelf ideaal omkaderen met specifieke stimuli om ondernemerschap te promoten in het (hoger) onderwijs en gerichte begeleiding bij (pre-)starters. Daarnaast ook met mentorships door inspirerende rolmodellen en lerende netwerken voor vrouwen.
Ten tweede, en dit is uiteraard veel moeilijker, het doorbreken van al dan niet bewuste vooroordelen tegenover vrouwelijke ondernemers. Zo hebben vrouwen het nog steeds beduidend moeilijker dan mannen om voor hun project kredieten los te krijgen of investeerders aan te trekken. Dit om slechts één voorbeeld te noemen. Ook hier kunnen succesvolle rolmodellen, en vooral de media-aandacht voor hen, doorslaggevend zijn.
Tot slot moet ook de overheid oog hebben om flankerende maatregelen te nemen zodat de verhouding tussen ondernemen en gezinsleven beter in balans is (denk bv. aan ouderschapsverlof, flexibele kinderopvang…).

Nood aan meer vrouwelijk entrepreneurschap
"Er is geen enkele objectieve reden waarom vrouwen ondervertegenwoordigd moeten zijn in de zelfstandigencijfers", benadrukt Wouter Blomme. "We houden dit pleidooi in de eerste plaats voor alle vrouwen met ambitie om zelfstandig te starten. Wist je dat ondernemers een grotere jobtevredenheid kennen dan werknemers? De Dag van de Ondernemer is een stevige schouderklop voor bestaande ondernemers, maar ook een por in de rug van iedereen die ervan droomt. Hier in West-Vlaanderen willen we onze relatief goede vrouwelijke cijfers nog beter krijgen. Daarnaast heeft het ook een ruim maatschappelijk belang," vervolgt Wouter Blomme, "want hoe gedifferentieerder het ondernemerschap, hoe meer inventieve en creatieve antwoorden er komen op een bredere waaier aan maatschappelijke noden en vragen."

Fulltime onderneemster of zelfstandige in bijberoep
Van de West-Vlaamse zelfstandigen in hoofdberoep loopt het percentage vrouwen zelfs op tot 38% (cijfers: Rijksinstituut voor Sociale Verzekering van Zelfstandigen (RSVZ)). Met die cijfers doet West-Vlaanderen het procentueel gezien beter dan het Vlaamse gemiddelde, dat op 34% ligt.

Het procentueel aantal vrouwelijke zelfstandigen in bijberoep ligt voor West-Vlaanderen ook op 38%, wat het laagste cijfer van alle provincies is, met als Vlaams gemiddelde 40%. Het toont aan dat vrouwelijke ondernemers in West-Vlaanderen vaker of sneller de stap zetten richting ondernemer-schap in hoofdberoep.

Actief na pensioenleeftijd
Ook als het gaat over ondernemen na pensioenleeftijd scoren de West-Vlaamse vrouwen het best. Uit de cijfers blijkt dat het aandeel vrouwelijke zelfstandigen in die categorie op 24% ligt, waarbij het Vlaamse gemiddelde op 22% ligt.

“Het cliché van de ondernemende West-Vlaming geldt dus zeker ook voor de West-Vlaamse vrouwen”, concludeert Wouter Blomme. "Maar het verdient nog veel meer aandacht én versterking zodat we de ondervertegenwoordiging van het vrouwelijk ondernemerschap tegen de volgende generatie kunnen wegwerken."

Meer over: dagvandeondernemer