Wie gaat onze welvaartstaat financieren?

Met FACE verdeelt Karel De Piere al meer dan 20 jaar audiovisuele apparatuur aan binnen- en buitenland. FACE uitgegroeid tot een flinke kmo met een enthousiast team van een 40-tal medewerkers en haalt meer dan 50% van haar omzet haalt uit export binnen de Europese Unie. Het ging de ondernemende Karel voor de wind. Tot zo’n 7 maanden geleden de Belgische overheid de entertainmentsector zonder overleg van de ene op de andere dag lam legde.

“Resultaat? Onze tot dan grootste divisie FACE PRO DISTRIBUTIE kende onmiddellijk een drastisch omzetverlies en 20 medewerkers vielen zonder werk. Onze lokale professionele klanten zoals onder anderedesigners,  verhuurbedrijven, winkels, themaparken, horeca en de hele evenementensector in België kenden een directe stilval, een terugval van gemiddeld 90% van hun omzet”, aldus Karel.  

“Ik vind dat we alles moeten doen om de pandemie aan te pakken en het coronavirus uit te roeien, maar het effect van de getroffen maatregelen wordt zwaar onderschat." 

 

"Het abrupt stopzetten van bijvoorbeeld elke vorm van sociaal en culturele activiteiten zonder enige vorm van overleg of samenwerking met onze sector, is ongekend.”

Wat de overheid onvoldoende beseft, is dat alle sectoren die een onmiddellijke sluiting opgelegd wordt, wel doorlopende vaste kosten, diverse belastingen, RSZ en btw-lasten moeten betalen. Dat is onhoudbaar. Handelaars en zelfstandigen hebben niet alleen plichten maar ook rechten, en die worden nu zonder weerga geschonden. De ad hoc genomen steunmaatregelen zijn tot op heden onvoldoende doordacht uitgevoerd en voor velen ontoereikend.”

“Er is nood aan een pakket van maatregelen om alle getroffen handelaars en kmo’s en al hun medewerkers die ze tewerkstellen, een redelijke kans te geven om uit deze (economische) crisis te geraken."

 

"Dat ‘structureel herstelplan’ moet minstens 2 jaar duren zodat we terug hard aan de slag kunnen om de gedwongen opgelegde schade te recupereren. Anders dreigt de motor van onze lokale economie, de handel en de arbeidsmarkt hier onherstelbare schade op te lopen. En wie gaat dan onze welvaartstaat financieren?

UNIZO wil elke ondernemer een stem geven!

Wij zorgen ervoor dat die gehoord wordt bij de regering en bij alle beleidsmakers.
Wil je weten waar UNIZO op dit moment voor strijdt? 

Lees het in de blog van onze gedelegeerd bestuurder, Danny Van Assche

Wij willen je stem als ondernemer luider laten klinken en sterker laten doorwegen in het beleid.
Daarom is jouw steun als lid extra belangrijk.
Zo kunnen we onze slagkracht vergroten en harder met onze vuisten op ministeriële tafels slaan.

Ik steun UNIZO om op te komen voor mijn belangen!