Wie stemt 'ondernemer'? Ontdek het in ons kopstukkendebat!

Zondag 26 mei gaan we onze stem uitbrengen voor Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Maar hoe weet je of de partij of de politicus van jouw keuze rekening houdt met de bekommernissen van ondernemers? UNIZO-topman Danny Van Assche legde kopstukken van de partijen een aantal prioriteiten uit ons UNIZO-memorandum voor, waar ondernemers van wakker liggen. Hij vroeg aan Wouter Beke (CD&V), Mattias Diependaele (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open VLD) Jan Cornillie (Sp.a), Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Bjorn Rzoska (Groen) om kleur te bekennen.

Naar een evenwaardig pensioen voor zelfstandigen?

Danny Van Assche (UNIZO): “Vandaag dragen zelfstandigen evenveel bij voor hun sociale zekerheid als werknemers, dus hebben ze ook recht op gelijkwaardige uitkeringen. In de eerste plaats willen we dat hun pensioen op dezelfde manier wordt berekend als dat van loontrekkenden, door de afschaffing van de zogenaamde correctiecoëfficiënt.”

Jan Cornillie (Sp.a): “Gezien de evoluties in de samenleving naar steeds meer gemengde loopbanen is het logisch dat beide statuten naar mekaar toegroeien. Zoals gezegd willen wij naar een gelijkwaardige fiscale behandeling van alle soorten inkomens en daar past ook de afschaffing van die correctiecoëfficiënt in.”

Gwendolyn Rutten (Open VLD): “Het optrekken van de minimumpensioen zoals dat proces is ingezet zal moeten voortgaan. Dit voorstel staat letterlijk ons programma en moeten we gewoon doen.”

Wouter Beke (CD&V): “De tijd dat iemand zijn hele leven lang als werknemer, ambtenaar of zelfstandige doorbracht ligt achter ons, dus moeten ook die stelsels naar mekaar toegroeien. En daar valt een maatregel als deze zeker onder.”

Tom Van Grieken (Vlaams Belang): “Een gelijkschakeling van sociale rechten en dus onder meer de pensioenen  is ook de weg die wij willen bewandelen. Maar dan moeten we ook sommige fiscale gevolgen harmoniseren: ik denk aan de aftrekbaarheid van pensioensparen, die bij zelfstandigen hoger ligt dan bij werknemers.”

Bjorn Rzoska (Groen): “Ik denk dat we hier allemaal op dezelfde lijn zitten en ook voor ons mag die harmonisering richting een gelijkwaardig pensioen zich doorzetten.”

Mattias Diependaele (N-VA): “Als zoon van een zelfstandige heb ik het altijd schandalig gevonden wat mijn vader maar als pensioen kreeg. Of iemand onder gezag werkt als werknemer, of als zelfstandige, of als ambtenaar, dat moeten we meer en meer los beginnen te zien van diens sociaal statuut.”

Danny Van Assche (UNIZO): “Dus iedereen akkoord? Dan gaan wij ervan uit dat de volgende legislatuur het pensioen van de zelfstandige gelijkgeschakeld wordt met dat van de werknemers, dank u wel.”[...]

Mogen na de verlaging van de vennootschapsbelasting nu ook eenmanszaken rekenen op 20% ondernemersaftrek? Als er een nieuwe lastenverlaging komt, moet die vooral naar de laagste lonen gaan? Kunnen we meer mensen aan het werk krijgen als we de werkloosheidsuitkeringen in de tijd beperken? Helpt het om de ruim 400.000 langdurig zieken weer aan de slag te krijgen als we de werkgevers een re-integratiepremie te geven? Wie wil er een kilometerheffing om onze mobiliteitsproblemen te helpen oplossen en hoe moet die er dan uitzien?

Wat onze politici hierop te zeggen hebben?

Dat lees je deze maand in ZO Magazine!