SBS National Seminar

Beste sectorverantwoordelijke,  

Op dinsdagnamiddag 14 november organiseren UNIZO en SBS (Small Business Standards) een gratis info- en netwerkmoment rond standaarden en normen in de kmo-sfeer.

Dit onderwerp spreekt misschien niet tot de verbeelding, maar de impact op kmo's is des te belangrijker, ook binnen uw sector.

De sprekers zullen u aan de hand van praktische voorbeelden vertrouwd maken met deze moeilijke materie. Wist u bijvoorbeeld dat:

... normen ook binnen de implementatie van GDPR een grote rol te spelen hebben? Zo zal Johan Haelterman met een sessie op basis van 'de case NBN' (het Nationaal Bureau voor Normalisatie is eigenlijk zélf ook een kmo met 'slechts 30 werknemers) tonen hoe je met GDPR en informatiebeveiliging omgaat, hoe je een kwaliteitssysteem op eenvoudige wijze kan implementeren en op welke manier je risicomanagement in je beleid integreert.

... een architectenbureau dat in het kader van een aanbesteding voor een openbaar gebouw vergeet brandwerende deuren (goedgekeurd volgens bepaalde standaarden) te tekenen en/of hier geen melding van maakt goedkoper zal uitkomen en misschien de aanbesteding zal winnen, maar dat de bouwheer ze desalniettemin toch zal moeten plaatsen en daar dus niet zo tevreden mee zal zijn? Klanttevredenheid is dus ook een niet onbelangrijk element.

... u dankzij het gebruik van genormaliseerd materiaal een breder marktsegment kan aanboren. Klanten gaan sneller geneigd zijn te kiezen voor materiaal (bv. brandveilige handschoenen) als deze goedgekeurd zijn volgens een bepaalde norm en daarvoor een label gekregen hebben (bv. om elektrocutie te vermijden).

... het in de elektrosector ook draait om veiliger werken dankzij het gebruik van genormaliseerd materiaal. De veiligheid van het materiaal wordt namelijk gewaarborgd dankzij normen.

... een bouwonderneming die gebruik maakt van genormaliseerd materiaal minder snel juridisch aansprakelijk gesteld kan worden bij schadegevallen? Zo is er een case bekend waarbij na de installatie van een gestandaardiseerde kookplaat de lade eronder doorbrandde. De fabrikant én de installateur werden echter niet aansprakelijk gesteld omdat zij de normen hadden gevolgd.

... producten die voldoen aan normen ook goedkoper worden qua productie wegens het vrijstellen van testen.

De maximumcapaciteit voor dit event staat op 30 deelnemers. Het volledige programma gaat door in de gebouwen van Living Tomorrow te Vilvoorde en is volledig gratis. U wordt verwelkomd vanaf 13u30 en we ronden af met een walking dinner om 18u00. Zo mijdt u de spits op de baan.

Programma:

13u30 - 14u00 Verwelkoming

14u00 - 14u15 Welkomstwoord
Jan Sap, directeur-generaal UNIZO
Luc Hendrickx, coördinator SBS

14u15 - 15u45 De rol van normen voor de EU-economie
Hein Bollens, Europese Commissie: wettelijk kader
Luc Hendrickx, coördinator SBS: activiteiten van SBS en normalisatie bij kmo's
Johan Haelterman, directiecomité NBN: wat zijn normen en hoe werken ze?

15u45 - 17u45 De impact van normen op uw kmo
Viviane Camphyn, gedelegeerd bestuurder Nelectra
Eric Winnepenninckx, departementshoofd normalisatie bij WTCB
Christoph Baete, ondernemer Door Solutions en Gap Solutions
Johan Haelterman, directiecomité NBN: 'de case NBN'

17u45 - 18u00 Slotwoord en consludie
Jan Sap, Directeur-Generaal UNIZO
Luc Hendrickx, coördinator SBS

18u00 - 19u30 Walking dinner

We richten ons met deze sessie op u als sectorverantwoordelijke, samen met uw bestuurders en leden kmo's. Achteraf kan u eventueel sectorspecifiek bekijken hoe dit naar al uw leden te vertalen.

Als u vanuit uw sector nog input of een spreker kan leveren over standaarden in uw sector dan kan dit nog. Neem hiervoor contact op met Jef Bormans via jef.bormans@unizo.be of 0473 88 66 81.
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot dan,
Jan Sap