Stap 1: Zet je business op punt

1. Zorg dat je onderneming levensvatbaar is

De levensvatbaarheid van een onderneming beperkt zich niet enkel tot een analyse van de cijfers van je onderneming. Levensvatbaarheid gaat veel breder dan dat.

2 .Hoe staat het met je ondernemingsplan?

Als het anders loopt dan gepland -zoals nu met de coronacrisis – is het een slimme zet om je ondernemingsplan er weer bij te nemen. Het is nu van belang om wendbaar te zijn als ondernemer waarbij je perfect de stand van zaken kan evalueren en vervolgens gericht gaat bijsturen. 

Een tool als het Business Model Canvas helpt je hierbij.

3. Stel je vervolgens flexibel op en werk aan een actieplan

Als ondernemer zal je meer dan ooit je vaardigheden zoals flexibiliteit, aanpassingsvermogen, creativiteit… ten volle in de strijd moeten gooien. Je zal als het ware snel en efficiënt moeten inspelen op veranderingen in de buitenwereld.  Hierbij zal je extra aandacht moeten hebben voor

  • Je kostenstructuur: waarop kan je besparen? Op welke steunmaatregelen kan je beroep doen?
  • Welke post-corona problemen zie je ontstaan in je markt? En hoe kan je daar op inspelen?
  • Het top of mind blijven bij je klanten in functie van customer centricity is hier ook zeer belangrijk!

Toolbox 'Business as Unusual'

Waar liggen nu de opportuniteiten voor jouw onderneming? Met deze toolkit helpen wij jou graag op weg om ze te ontdekken. Zo kan je met een slim plan voor de toekomst én een dosis goeie moed terug vooruit kijken. De toolkit bestaat enerzijds uit onze SOAR-analyse, die je helpt om inzicht te krijgen in je huidige situatie, en anderzijds de 14 megatrendfiches, die een blik werpen op de invloedrijke lange-termijnontwikkelingen en hun impact op onze samenleving.

Download de toolbox Business as Unusual

4. Laat je ondersteunen en begeleiden

Schakel vervolgens een neutraal klankbord in en onderzoek hoe je kan inspelen op de veranderde situatie. En tracht zo om als ondernemer sterker uit deze crisis te komen.

Bel of mail ons via de UNIZO Ondernemerslijn en wij bekijken samen met jou wat de meest geschikte begeleiding is afgestemd op jouw noden en vragen.

Vind een gepaste begeleiding voor je heropstart

Ontdek onze lerende netwerken

Ben je digitaal aanwezig?

Zichtbaarheid en bereikbaarheid voor je klanten is cruciaal! Heb voldoende aandacht voor de marketing en communicatie die je de komende weken gaat opzetten. Staat je website op punt?

Heb je nog geen webshop, dan is dit nu wellicht hét moment! Wil je een online verkoop opzetten, hou er dan rekening mee dat je ervoor moet zorgen dat je voldoet aan de wettelijke regels voor verkoop op afstand en je via het ondernemingsloket bent ingeschreven onder de Nacecode 47910 'Detailhandel via postorderbedrijven of via internet'. Hoe start je praktisch met een webshop?

Download de Toolbox Start to e-commerce

Hoe help je je klanten digitaal verder?

Lees de tips voor veilige digitale betaaloplossingen

Je weet waar je naartoe wil met je zaak? Dan ben je klaar voor stap 2!

Hoe is het met jouw financiële situatie gesteld? Ben je nog op zoek naar financiële middelen? Van welke steunmaatregelen kan je gebruik maken? Bij wie haal je je financiering?

Stap 2 : Zorg voor financiële zekerheid