Zoeken

Zoekresultaten voor Uitzendarbeid

  Instroom als motief voor uitzendarbeid

  De uitzendkantoren merken dat de bedrijven het afschaffen van de proefperiode, de verlenging van de opzegtermijnen en de complexe administratie...

  Een interimarbeider heeft door een verkeerd maneuver één van uw nieuwste machines zwaar beschadigd. Wie draait nu op voor de herstellingskosten?

  Het “verhuren van personeel” is principieel verboden ingevolge de terbeschikkingstellingswet.

  Naast uw bestaande zaak wil u een nieuwe winkel starten met een iets ander aanbod. Daarvoor zal een nieuwe BVBA worden opgericht. Er zal een verbinding zijn tussen beide winkels. In de nieuwe BVBA zal u voorlopig maar 1 personeelslid te werk stellen. Maar mogen werknemers van eerste winkels inspringen?

  Een dergelijke verhouding (vast ingeschreven personeel en interim krachten)staat nergens vermeld. Wat wel vaststaat, is dat het tewerkstellen van uitzendkrachten streng gereglementeerd is. 

  Een ondernemer die 'extra' personeel zoekt, kan werken met overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Maar is het niet beter, zolang er geen werkzekerheid is op lange termijn, om aan te werven met tijdelijke overeenkomsten of interim?

  Het nieuwe jaar werd door UNIZO niet met een traditionele nieuwjaarsreceptie ingezet maar met een inhoudelijke discussie tussen Karel Van Eetvelt en...
  Werknemers die langdurig ziek zijn, houden hun werkgever onvoldoende op de hoogte. Dat zegt UNIZO. Uit een bevraging van de ondernemersorganisatie...

  De uitzendkrachten zijn aan dezelfde regels onderworpen als de gewone, vaste werknemers als het over feestdagen gaat.