Laatste UNIZO nieuwsberichten

Recordaantal win-winleningen in 2016

Hebben uw werknemers een social media policy ondertekend?

Hoe houdt u uw energieverbruik in het oog? Vul hier de enquête in!

Wat is een SLA?

KMO-werkgevers aan tafel met VDAB-topman Fons Leroy

We gaan België hacken

5 apps die u (en uw zaak) vooruit helpen

“We moeten af van onze schrik voor digitalisering”

Lage Emissie Zone in het Brussels Gewest vanaf 2018

Hoe gaat u om met cijfers en data?

Laatste UNIZO persberichten

Ga naar het persarchief

UNIZO over Europees voorstel voor ruimer ouderschapsverlof met hogere vergoeding: "Dit voorstel kost Belgische sociale zekerheid 110 tot 265 miljoen euro extra"

UNIZO-Winkelraad over Kamer-resolutie ter ondersteuning van dagbladwinkels: "Stap in de goede richting, maar alle stakeholders moeten nu actief hun verantwoordelijkheid opnemen"

Werkgevers dringen aan op verlaging vennootschapsbelasting

UNIZO n.a.v. vakbondsklacht over te weinig preventiecontroles: 93 % KMO-werkgevers investeert - nu al - actief in welzijn op het werk

UNIZO ziet heel wat verzuchtingen opgenomen in zopas door ministerraad goedgekeurd reïntegratieplan voor langdurig zieken

UNIZO en Philippe Muyters lanceren samen actieplan om voor meer KMO's gedegen overnemers te vinden

UNIZO over schorsing milieuvergunning Uplace: "De enig mogelijke, logische beslissing"

UNIZO over start Brexit-onderhandelingen nu woensdag: "Handel met Groot-Brittannië zo eenvoudig mogelijk houden"

Nathalie Bruckers en Sarah Geebelen van HUISRAAD Advocaten uit Maaseik door UNIZO verkozen tot nationale 'starters van het jaar'

UNIZO en VBO over toekomst ecocheques: "Behoud systeem, mist drastische vereenvoudiging en kostensanering, tot nader order de enige realistische optie"