UNIZO Persarchief

UNIZO over groen licht ministerraad voor mystery shopping-controles: "Mystery shopping-controles moeten de absolute uitzondering blijven"

30 % zelfstandige moeders vergeten gratis dienstencheques aan te vragen UNIZO: “Automatiseer toekenning en verleng aanvraagtermijn tot één jaar”

Opinie Karel Van Eetvelt: "We moeten evolueren naar een pensioenstelsel dat gelijk is voor iedereen"

UNIZO over Europees voorstel voor ruimer ouderschapsverlof met hogere vergoeding: "Dit voorstel kost Belgische sociale zekerheid 110 tot 265 miljoen euro extra"

UNIZO-Winkelraad over Kamer-resolutie ter ondersteuning van dagbladwinkels: "Stap in de goede richting, maar alle stakeholders moeten nu actief hun verantwoordelijkheid opnemen"

Werkgevers dringen aan op verlaging vennootschapsbelasting

UNIZO n.a.v. vakbondsklacht over te weinig preventiecontroles: 93 % KMO-werkgevers investeert - nu al - actief in welzijn op het werk

UNIZO ziet heel wat verzuchtingen opgenomen in zopas door ministerraad goedgekeurd reïntegratieplan voor langdurig zieken

UNIZO en Philippe Muyters lanceren samen actieplan om voor meer KMO's gedegen overnemers te vinden

UNIZO over schorsing milieuvergunning Uplace: "De enig mogelijke, logische beslissing"

UNIZO over start Brexit-onderhandelingen nu woensdag: "Handel met Groot-Brittannië zo eenvoudig mogelijk houden"

Nathalie Bruckers en Sarah Geebelen van HUISRAAD Advocaten uit Maaseik door UNIZO verkozen tot nationale 'starters van het jaar'

UNIZO en VBO over toekomst ecocheques: "Behoud systeem, mist drastische vereenvoudiging en kostensanering, tot nader order de enige realistische optie"

UNIZO: "Re-integratie langdurig arbeidsongeschikten is gedeelde verantwoordelijkheid"

Brusselse zelfstandigen lieten zich niet klein krijgen door de aanslagen

Vestigingswetgeving: “Kind niet met badwater weggooien”

UNIZO gewonnen voor uitbreiding flexi-jobs

UNIZO en UNIZO Provincie Antwerpen: “Blij met Toekomstverbond dat zowel het hart van Antwerpen als de aorta weer in beweging zet”

"Flexi-jobs in horeca uitbreiden naar andere sectoren met witte kassa"

UNIZO over sterke daling sancties voor werklozen die te weinig doen om weer aan de slag te geraken: "VDAB moet net méér dan voorheen inzetten op activatie en controle van werkzoekenden!"

Pagina's