Deel van uw winst als bonus toekennen aan uw personeel via de winstpremie

Laatste aanpassing: 
21/06/2022

De invoering van de winstpremie heeft als doel om ondernemingen de mogelijkheid te geven een deel van hun winst als een bonus toe te kennen aan hun werknemers. De winstpremie kan in geen enkel geval ter vervanging van verloning worden gebruikt en komt dus bovenop de loonnorm.

Het betreft een collectief voordeel, wat betekent dat alle werknemers van de onderneming een premie moeten ontvangen. De regeling geldt enkel voor werknemers, bedrijfsleiders worden uitgesloten van deze regeling net als individuele voordelen of koppeling aan individuele prestaties. Dit betekent niet dat het bedrag noodzakelijk gelijk moet zijn voor alle werknemers, maar deze keuze tot differentiatie van het bedrag zal wel de invoeringsprocedure beïnvloeden. Als u wenst te differentiëren is een cao of toetredingsakte nodig.

De verplichtingen inzake informatieverstrekking en sociaal overleg verschillen naargelang de hoogte van de winstpremie en afhankelijk van de vraag of er een onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers. Een belangrijke beperking is dat het totaal bedrag van de winstpremies niet hoger mag zijn dan 30% van de loonmassa.

Teneinde de werknemers te motiveren en aan te moedigen is de winstpremie op zowel fiscaal als parafiscaal vlak aantrekkelijk.

  • Op het niveau van de werknemer wordt er weliswaar RSZ van 13,07% ingehouden, maar de winstpremie wordt slechts belast aan 7%.
  • Op het niveau van de werkgever is er helemaal geen RSZ verschuldigd en is de premie toch aftrekbaar.

Wat is het verschil tussen de winstpremie en de loonbonus (niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel)?

De winstpremie komt naast het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel (de loonbonus) te staan. Beide systemen kunnen gecumuleerd worden.

Het is moeilijk te zeggen welke premie het voordeligst is, aangezien er ook rekening moet gehouden worden met de administratie en de te volgen procedures. Louter afgaand op het geldelijke voordeel lijkt de loonbonus in vele gevallen nog altijd interessanter. Om dit concreter voor uw zaak te berekenen, raadpleegt u best uw sociaal secretariaat.

Voor meer info raadpleeg LiantisSociaal secretariaat, www.liantis.be

Meer over: Loon en -voordelen, Andere loonvoordelen, Loonbonus
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!