Kunnen werknemers hun niet opgenomen vakantiedagen overdragen naar het volgend jaar?

Op het eind van een (kalender)jaar duiken er vaak praktische problemen op rond de opname of het overdragen van resterende vakantiedagen.  Sommige ondernemingen laten dat toe, en andere niet. 

Hoe zit dat nu juist?

Iemand die voltijds werkt heeft in principe 20 dagen vakantie per jaar, de zogenaamde wettelijke vakantiedagen.

Opname van de wettelijke vakantiedagen: vóór 31 december

Iedere werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen verplicht opnemen vóór 31 december van het lopende vakantiejaar.  Oppassen: indien jouw werknemer zijn verlof niet geheel kon opnemen, omdat je dat als werkgever onmogelijk maakte, kan je daartoe worden gesanctioneerd met een sanctie van niveau 2, m.n. een strafrechtelijke geldboete van € 300 tot € 3.000 of een administratieve boete van € 150 tot € 1.500.  Die geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Overdragen van vakantiedagen naar een volgend jaar: (minstens in theorie) verboden

Een werknemer moet tijdens het jaar alle vakantiedagen opnemen waarop hij in dat bepaalde vakantiejaar recht heeft.  Het is dus niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar een volgend vakantiejaar.  De werknemer mag ook geen afstand doen van zijn recht op vakantie.

Wat als het 'onmogelijk' blijkt om de vakantie op te nemen?

Ook wanneer het voor een werknemer onmogelijk is om vóór het einde van het jaar zijn vakantie helemaal op te nemen (bijvoorbeeld door ziekte of arbeidsongeschiktheid), kunnen er geen vakantiedagen worden overgedragen naar een volgend vakantiejaar.  Je medewerker krijgt dan wel het (resterende) vakantiegeld, uiterlijk op 31 december, uitbetaald.  Dus als hij een vakantiedag niet opneemt, komt dit financieel op hetzelfde neer door het extra vakantiegeld dat hij ontvangt, de vrije dag in se is hij wel kwijt.

Toch worden vakantiedagen soms overgedragen

Toch valt het in de praktijk voor dat de resterende wettelijke vakantiedagen worden overgedragen naar het volgend kalenderjaar.  Dat is in principe in strijd met de wet.  Deze oplossing behoort eventueel wel tot de mogelijkheden voor bijkomende of extralegale vakantiedagen die op sectoraal- of ondernemingsvlak worden toegekend.  Maar dus niet voor de wettelijke vakantiedagen. 

Tip

Indien er sectoraal niets is bepaald, bepaal je best op ondernemingsvlak dat eerst de wettelijke vakantie moet worden uitgeput, vooraleer er extralegale vakantiedagen mogen worden opgenomen. Op die manier heeft men iets meer ruimte om toch (een aantal) niet-wettelijke vakantiedagen over te dragen naar het volgende jaar. 

Het overdragen van vakantiedagen die worden toegekend op basis van een overeenkomst in de onderneming of het arbeidsreglement, valt onder de strikte verantwoordelijkheid van jou als werkgever. In dat geval bepaal je als werkgever de termijnen en toekenningsmodaliteiten voor die dagen (veelal wordt gesteld dat die dagen in het eerste kwartaal dienen te worden opgesoupeerd).

Op zoek naar meer info rond personeelsbeleid?

Contacteer dan onze partner Liantis, www.liantis.be 

Meer over: Verlof, Jaarlijkse vakantie
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!